Meniny na web

O bdení a o pripravenosti je čas adventu, ktorý začneme. Advent je časom prípravy na prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí a časom očakávania druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Preto nebojme sa tmy, katastro-fických scenárov, apokalyptických predpovedí, zlých časov, ale buďme pripravení na to všetko a hľadajme svetlo, pevnú skalu a “Slovo života." Hľadajme pokoj a svetlo v modlitbe pri adventnom venci so svojou rodinou a prosme, nech náš Pán zveľadí a rozhojní našu lásku navzájom i voči všetkým, keď príde náš Pán so všetkými svojimi svätými (porov. 1 Sol 3.12).


Veď tieto dni adventu
- sú výzvou životu,
sú liekom proti vlažnosti
- sú dobou nachádzania,
práce, omladzovania
- zaväzujú nás k tomu,
aby sme všetko premysleli po novom, o čom si myslíme, že už to poznáme: svet, Boha a ľudí
- sú tu preto,
aby sme sa dali na nové cesty
- nehovorme: sú zlé časy.
Ide o to, aby sme využili ten čas, ktorý je nám daný.


Je tu čas adventu. Čas modlitby pri svetle adventného venca, čas prípravy na najkrajší príchod Božieho Syna na tento svet. Je čas prípravy na vianočné sviatky, začiatok nášho vykúpenia.

Prajeme požehnaný čas adventu.