Veľkonočný príhovor starostu obce.

Jar patrí medzi jedno z najkrajších ročných období a veľkonočné sviatky sú nepochybne najkrajším sviatkom tohto ročného obdobia. Sú symbolom znovuzrodenia, plodnosti, obdobím, keď máme možnosť intenzívne pozorovať tajomstvo prebúdzajúcej sa k životu prírody okolo nás, rozkvitanie kvetov, pučanie stromov či ranný vtáčí spev. Predovšetkým sú však sviatkami duchovného pokoja a harmónie. Aj to je dôvod, prečo si aj v súčasnej modernej dobe udržali svoje stále miesto v našich životoch.
Každý región má svoje špecifiká, ale všetky naše slovenské kraje a oblasti majú jedno spoločné - všade prevláda radosť a príjemná rodinná atmosféra, pretkaná tradíciami. Zaželajme si ju spoločne aj do našich domovov.
Milí spoluobčania, prajem vám v mene svojom i v mene obecného zastupiteľstva, hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť.
Aby ste Veľkú noc strávili v kruhu svojich najbližších, aby tieto dni boli naplnené radosťou, láskou, pohodou, oddychom, jednoducho všetkými tými pozitívnymi emóciami, ktoré k veľkonočným sviatkom patria.
Ing. Martin Mikloš

 

 

 

 

 

 

Kamerový systém v obci.

 

V súlade so zákonom č. 121/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
upozorňujeme občanov, že obec Krásno je monitorovaná kamerovým systémom.

Kamerový systém,
sleduje zvýšenie ochrany života, zdravia a majetku
obyvateľov, návštevníkov obce,
ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb na území obce.