Kamerový systém v obci.

 

V súlade so zákonom č. 121/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
upozorňujeme občanov, že obec Krásno je monitorovaná kamerovým systémom.

Kamerový systém,
sleduje zvýšenie ochrany života, zdravia a majetku
obyvateľov, návštevníkov obce,
ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb na území obce.