Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekty obce

Projekt ZELENÉ OČI ...
Záhrada ktorá učí - Lienky cestujú za poznaním
Naša Materská škôlka sa stala súčasťou projektu Zelené oči v školskom roka 2022/2023. Aj keď sme sa environmentálnej problematike venovali už aj v minulosti, neustále sme si uvedomovali, že mnoho detí i naďalej stráca kontakt s prírodnými materiálmi a prvkami, nerozozná rozdiel medzi jednotlivými rastlinami či živočíchmi, nedokáže správne pristupovať k svojmu životnému prostrediu, nechápe význam recyklácie či nevyhnutnosť ochrany svojho životného prostredia. A tak sme videli veľkú šancu zmeniť to. Naším cieľom v projekte bolo a stále je ponúknuť deťom, ako aj miestnej komunite miesto na sebarealizáciu, poznávanie a praktické vzdelávanie, relax a priamy kontakt s prírodou. Cieľovou skupinou projektu Záhrada ktorá učí – Lienky cestujú za poznaním, sú hlavne deti predškolského veku. Jeho cieľom je motivovať deti k zážitkovému poznávaniu prírody a jej ochrane, vytvárať u nich povedomie o ekológii a zdravom životnom štýle. Problémom je, že ak deti nemajú kontakt s prírodou, nebudujú si k nej vzťah, nebudú ju chrániť a životné prostredie sa bude zhoršovať. Autori projektu naplánovali pre deti zážitkové aktivity na školskom dvore, kde budú prakticky spoznávať význam prírody, jej cyklus a potrebu jej ochrany (sadenie rastlín do vyvýšených záhonov, starostlivosť o rastliny, vytvorenie kvitnúcej lúky pre motýle a včielky, včelársky workshop, podujatie Deň Zeme... ). Zároveň prostredníctvom projektu budú u detí rozvíjať pracovné návyky - pestovateľské práce. Záhrada, ktorá učí je prírodná záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností detí. Táto záhrada poskytuje nespočetne veľa príležitostí na objavovanie, skúmanie a kladenie otázok. V záhrade, ktorá učí môžeme robiť naozajstné experimenty, ktoré deťom umožnia pochopiť mnohé javy a súvislosti reálneho života. Skladá sa z učebných prvkov. Každý učebný prvok má praktickú a vzdelávaciu funkciu, teda je v záhrade užitočný a zároveň sa na ňom vieme niečo naučiť. Prvky v záhrade, ktorá učí sa navzájom dopĺňajú a spolu tvoria harmonický celok. Učebnými prvky v našej záhrade sú: - vertikálna zeleň, vyvýšené záhony- bylinkový a zeleninový, kompostovisko, hmyzí hotel. Nezabudli sme ani na zvieratká, pre ktoré sme v areáli umiestnili napájadlo s vodou, kŕmidlá a domčeky na prezimovanie. Veľkou učebnou pomôckou sú kresliaca a náučná tabuľa. Učiaca záhrada a jej plody poskytujú výbornú príležitosť na otvorenie školy komunite, stretávaniu sa s rodičmi a obyvateľmi obce a prezentovaniu našej práce a výsledkov v príjemnom prostredí.
Stojíme pred novými výzvami
Vo zveľaďovaní jedinečného školského dvora chceme naďalej pokračovať. Na jar budúceho roka chceme začať s tvorbou záhradného senzorického chodníka pre deti. Rovnako plánujeme zostrojiť slnečné hodiny.
zelena-zupa_7320ed_md_(1)
ERB_TSK_FAREBNY_S_TEXTOM
19
37
41
374988366_654807369953626_5059613065319188198_n
 

Friesenhoffov altánok

Hlavný cieľ: vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času občanov a návštevníkov obce a pre usporadúvanie kultúrnospoločenských aktivít 

Výsledok projektu: každodenný stres a uponáhľaný svet  prináša potrebu výstavby oddychových zón. V obci Krásno sa nám podarilo s podporou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vybudovať Friesenhoffov altánok, ktorý sa nachádza na kopci Chríb. Panenská príroda a kľudné prostredie predurčujú stavbu k vysoko využiteľným projektom, ktoré sa v obci realizovali. Kultúrnospoločenské využitie stavby umocňuje jeho poloha. V altánku sa pravidelne stretáva mládež, čo v dobe internetu, mobilných telefónov, umožňuje mládeži obce spoločensky žiť. Z uzavretého prostredia domácností otvára priestor občanom ako aj návštevníkom obce stretnúť sa s priateľmi na čerstvom vzduchu v príjemnom prostredí. Obec postupne realizuje výstavbu celej oddychovej zóny.

294541420_7756268621081742_4263165596847750451_n

IMG_20220721_110906

IMG_20220816_081355

IMG_20220816_080257