Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné obstarávanie

ICl1vY2udz

Profil verejného obstarávateľa

Názov organizácie: OBEC Krásno
Sídlo: 95843 Krásno 68, Slovenská republika
IČO: 00699241
Štatutárny zástupca: Martin Mikloš, starosta obce

Web. www.obeckrasno.sk

e-mail.obeckrasno@stonline.sk

tel.: 038/5424843

fax.:  038/5424843


Profil: Obec Krásno je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Krásno na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.