Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Evidencia psov

Upozornenie pre držiteľov psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z.

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie obce v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na území obce.

Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území obce viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencii psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti obci.

 

Do evidencie sa zapisuje najmä

  1. a) evidenčné číslo psa,
  2. b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
  3. c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
  4. d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
  5. e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
  6. f) úhyn psa,
  7. g) strata psa.

Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 eura, vydať náhradnú známku.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
priznanie-k-dani-za-psa Veľkosť: 799.6 kB Formát: pdf Dátum: 22.1.2024
poucenie-k-vyplneniu-priznania-k-dani-za-psa-pa-a-nhp Veľkosť: 257.7 kB Formát: pdf Dátum: 22.1.2024
potvrdenie-o-podani-priznania-k-dani-za-psa-pa-a-nhp Veľkosť: 128 kB Formát: pdf Dátum: 22.1.2024
Evidenčný list psa Veľkosť: 23 kB Formát: docx Dátum: 22.1.2024
odhlasenie-psa-z-evidencie 1 Veľkosť: 1.05 MB Formát: rtf Dátum: 22.1.2024
VZN 52023 o podmienkach držania psov v obci Krásno Veľkosť: 176 kB Formát: pdf Dátum: 22.1.2024