Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

UPOZORNENIE

Dátum: 11.10.2023
Autor: Obecný úrad
Počet videní: 1180
3 min. čítania
UPOZORNENIE

Upozornenie 

Vážení spoluobčania, 

na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov, týmto  žiadame  všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Krásno, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, pretože tieto psi ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov a návštevníkov našej obce.  Sťažujúci občania obce upozorňujú aj na fakt, že aj po upozornení majiteľa na danú situáciu, majiteľ psa nereaguje a psíka si nedá ani na vôdzku, čím by sa aspoň trochu zabránilo danej situácii.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka a iné zvieratá, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí.

Podľa § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

Za uvedený priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR. Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 EUR.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov a najmä deti.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.