Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Farské oznamy

Farské oznamy
Farnosť Krásno

ODKAZ PRIAMO NA STRÁNKU FARNOSTI ... https://krasno.fara.sk/

 

34. TÝŽDEŇ CEZ ROK

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok: Svätého Ondreja Dunc-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Nedeľa: 1. adventná nedeľa (rok B, cyklus I.)

PORIADOK A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

23. 11. 2020 Turčianky 17:00 za zdravie a Božie požehnanie pre kňaza Milana
24. 11. 2020
Krásno 17:00 za zdravie a Božie požehnanie pre všetkých, ktorí sa podieľali na inštalácií nového misijného kríža
25. 11. 2020
Brodzany 13:00 Pohrebná svätá omša za +kanonika Milana KAVORA bude na cintoríne pred Domom smútku
Nedanovce 17:00 +Rudolf a Anna Poliačikoví a ich rodičia
26. 11. 2020 Krásno 13:00 Pohrebné obrady na cintoríne (+Marián Toma)
Brodzany 18:00 +rodičia Škodoví a Žemberoví   
27. 11. 2020 Krásno 17:00 +Oľga Smatanová 
28. 11. 2020 Nedanovce  17:00* +Mária a Anton Hriadeľoví
29. 11. 2020 Krásno 08:00 za farníkov
Brodzany 09:30 +Milan, Anton, Mária, Emília a ich rodičia
Krásno 11:00 za zdravie a Božie požehnanie pri životnom jubileu 70 narodenín pána organistu Stanislava Kňazeho

Budúca nedeľa je 1.adventná. Začína sa adventné obdobie a nový liturgický rok. Na začiatku svätých omší požehnáme adventné vence, symboly adventného obdobia.  

Na budúcu nedeľu 29.11.2020 bude zároveň jesenná ZBIERKA NA KATOLÍCKU CHARITU.