Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Farské oznamy

Farské oznamy
Farnosť Krásno

ODKAZ PRIAMO NA STRÁNKU FARNOSTI ... 

 

https://krasno.fara.sk

 

6. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána – PRIKÁZANÝ SVIATOK, slávnosť
Sobota: Svätého Mateja, apoštola, sviatok
Nedeľa: 7. veľkonočná nedeľa

PORIADOK A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

   Pondelok      10. máj 2021
 Turčianky 18:00 +Mária, Ondrej, súrodenci a švagrovci
   Streda
   12. máj 2021
 Nedanovce 18:00 +Ján a Bernardína Olejoví, Ján a Vincencia Belicoví, Jozef a Sidónia Dadoví a starí rodičia Ján a Eva Dadoví
 Turčianky 19:00  za farníkov  
   Štvrtok
   13. máj 2021
 Krásno 18:00 +Klára, Dezider, Helena, Milada, Ján-Pavol, Juraj
 Brodzany
19:00
+Jozef Dragula
   Piatok    14. máj 2021
 Krásno 18:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Drabekovú
   Sobota    15. máj 2021
 Krásno 11:00 Krstný obrad (Lucia) 
 Nedanovce  18:00∗ +Eva Hriadeľová (+pohreb 12. 2. 2021)  
   Nedeľa
  16. máj 2021
 Krásno  08:00
za farníkov  
 Brodzany  09:30 +dcéra Majka a rodičia Mikuláš a Mária
 Krásno 11:00 za zdravie a Božie požehnanie pre starú mamu Martu Krchníkovú pri jubileu 80. narodenín 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….


Prvé dni tohto týždňa (pondelok, utorok a streda) sú PROSEBNÉ DNI. Obsahom prosebných dní sú prosby za tohtoročnú úrodu. Záväzný je jeden deň. Prosím aby ste do svojich modlitieb vložili tento úmysel za požehnanie pre novú úrodu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

Na budúcu nedeľu 16. mája je zbierka na KATOLÍCKE MASMÉDIA. Podporme tieto inštitúcie, ktorých pomoc sme pocítili najmä v čase pandémie. Vopred vyslovujem Pán Boh odmeň za vaše milodary.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

Od piatku po slávnosti Nanebovstúpenia Pána do nedele Zoslania Ducha Svätého sa deväť dní modlíme NOVÉNU K DUCHU SVÄTÉMU. Môžeme tak urobiť po modlitbe Loretánskych litánií či už pred sv. omšou v kostole, alebo doma v súkromnej modlitbe.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

V piatok 14. 5. 2021 o 18:30 hod. po sv. omši vo farskom kostole v Krásne bude ďalšie Katechetické stretnutie s deťmi v rámci prípravy na 1. sväté prijímanie.