Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Parlamentné voľby SR 2020

Parlamentné voľby SR 2020
Voľby do Národnej rady SR 2020

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 od 07.00 h do 22.00 hod.

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu  poštou a to:obeckrasno@stonline.sk

- v listinnej forme - adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: Obecný úrad Krásno 68, 958 43 Krásno

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR: :http://www.minv.sk/?nr20-posta2

parlamentne-volby-2020-informacie-pre-volica

rozhodnutie-o-vyhlaseni-parlamentnych-volieb-2020