Krásno
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Plánované zasadnutie OcZ

Plánované zasadnutie OcZ
dňa 7.2.2020

Vážení občania,

ďalšie plánované zasadnutie OcZ je dňa 7.2.2020.

Svoje požiadavky, nápady, problémy, ktoré chcete aby boli na danom zasadnutí prerokované predkladajte písomne priamo na OÚ počas stránkových hodín,alebo vhoďte do schránky na OÚ do 31.1.2020.

Stránky prijaté po tomto termíne budú riešené až na ďalšom zasadnutí !