Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia
Aktualizované 31. marca 2021

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-16-02-2021-okresy-automat

ŠKOLY : https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/ 

Aktualizované 2. mája 2021

Zmeny v opatreniach platné od 3. mája

 • Zákaz vychádzania sa od 3. mája mení a uplatňuje sa regionálny princíp:
  • Bordové okresy – III. stupeň varovania: platí zákaz vychádzania od 05:00 do 01:00 nasledujúceho dňa.
  • Červené okresy – II. stupeň varovania: platí zákaz vychádzania od 21:00 do 01:00 nasledujúceho dňa
  • Ružové okresy – I. stupeň varovania: platí zákaz vychádzaniaod 21:00 do 01:00 nasledujúceho dňa
 • Zavádza sa nová výnimka zo zákazu hromadných podujatí nad počet 6 osôb (kultúrne podujatia)

Zákaz vychádzania

Aktualizované 2. mája 2021

Upozornenie

Od 3. mája 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania v okresoch v III. stupni varovania COVID Automatu a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. mája 2021. V okresoch v I. a II. stupni varovania platí zákaz vychádzania od 21:00 do 01:00.

​​Uvoľňovanie, ako aj sprísňovanie opatrení sa začalo riadiť COVID automatom.

Zákaz vychádzania sa od 3. mája mení a uplatňuje sa regionálny princíp.

 • Bordové okresy – III. stupeň varovania: platí zákaz vychádzania od 05:00 do 01:00 nasledujúceho dňa
 • Červené okresy – II. stupeň varovania: platí zákaz vychádzania od 21:00 do 01:00 nasledujúceho dňa  
 • Ružové okresy – I. stupeň varovania: platí zákaz vychádzania od 21:00 do 01:00 nasledujúceho dňa

Pre jednoduchšiu orientáciu v nariadeniach platných pre jednotlivé okresy podľa COVID Automatu Vám odporúčame navštíviť stránku DIGITÁLNY COVID Automat.

 

Aktualizované 2. mája 2021

Aktualizácia mapy okresov podľa uznesenia vlády SR č. 225 z 28. apríla 2021.

Okresy zaradené v II. stupni varovania

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, okres Bratislava I.-V., Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín,
Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, okres Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen,

Aktuálny regionálny Covid Automat

Aktualizované 2. mája 2021

Zamestnávateľom v III. stupni varovania sa nariaďuje zakázať vstup zamestnancov do ich priestorov, avšak s určitými výnimkami. Táto povinnosť platí pre rôzne územia Slovenska od rôznych dátumov v závislosti od stupňa varovania podľa COVID AUTOMATU.

Pracujem v okrese zaradenom do I. a II. stupňa varovania, môžem ísť do práce?

Áno, pre osoby v daných okresoch platí zákaz vychádzania len od 21.00 – 01:00 nasledujúceho dňa.

Po 21. hodine sa toto obmedzenie nevzťahuje:

 • ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do II. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní,
 • ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do I. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 21 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní,
 • alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA proti ochoreniu COVID-19 alebo vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
Ktoré osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu pri vstupe do zamestnania alebo pri vykonávaní podnikateľskej činnosti?
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, ktorý má leukopéniu alebo osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • osoba, ktorá bola v období predchádzajúcich 18-tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.
 • ste osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a máte o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní alebo
 • ste osoba, ktorá bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo
 • ste osoba, ktorá bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo
 • ste osoba, ktorá bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo
 • ste osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

Podľa vyhlášky č. 200. Viac informácií nájdete na stránke Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Aktualizované 2. mája 2021

Možem ísť do prírody v rámci okresu?

Áno.

Pre cestu do prírody platí výnimka pre  obmedzenie pohybu už len od 05:00 – 21:00 hod.

Viac informácii k obmezdeniu pohybu zverejnila vláda SR dňa 28.4.2021 v uznesení č. 229/2021 (PDF, 360 kB) prijatom za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Môžem ísť do prírody mimo okres?

Áno,

Pre cestu do prírody platí výnimka pre  obmedzenie pohybu už len od 05:00 – 21:00 hod.

Viac informácii k obmezdeniu pohybu zverejnila vláda SR dňa 28.4.2021 v uznesení č. 229/2021 (PDF, 360 kB) prijatom za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Aktualizované 2. mája 2021

Prečítajte si zhrnutie, kde všade je aktuálne potrebné mať sebou negatívny RT-PCR alebo antigénový test certifikovaný na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

Bývam v okrese zaradenom do I. a II. stupňa varovania, kedy potrebujem test?

V okresoch zaradenom do I. a II. varovania už nepotrebujete v čase od 05:00 až 21:00 test na vstup do prevádzok (okrem hromadných podujatí).

V čase od 21:00 a 01:00 potrebujete test v prípade:

 • cesty do a zo zamestnania zamestnanca a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť
  • ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do II. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní,
  • ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do I. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 21 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní,
 • cesty na účel vycestovania do zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí, a cestu späť pri návrate zo zahraničia, ak ju vykonáva osoba,
  • ktorá hodnoverným spôsobom preukáže, že nevycestovala na účel rekreácie v zahraničí a zároveň sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní
  • na ktorú sa nevzťahuje nariadenie izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení po vstupe na územie Slovenskej republiky ustanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR,
 • cesty študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo, študenta 4. a 5. ročníka študijného odboru farmácia, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť

V čase od 21.00 – 01:00 nepotrebujete test v prípade:

 • cesty do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť (vrátane očkovania), vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • cesty na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • cesty na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • cesty osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cesty na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cesty na účel poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
 • cesty na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR a cestu späť,

 

 

 
Dôležité informácie o koronavíruse (COVID-19)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Uznesenie vlády 186.3 kB pdf 22.2.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek