Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19
COVID - 19  

http://www.uvzsr.sk/

Aktualizované dňa 3.7.2020 o pridanie výnimiek z povinného nosenia rúšok od 4. júla 2020, o zmeny v pravidlách organizácie hromadných podujatí a o zmeny pri príchode zo zahraničia.Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR na ochranu zdravia obyvateľstva sú vydávané v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zostávajú v platnosti aj po skončení núdzového stavu na území SR.


Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne uvoľňujú, pandémia však stále pretrváva. Hoci sa podmienky povinného nosenia rúšok zmiernili, naďalej patria k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické opatrenia doma, v exteriéri i na pracovisku. Ochorenie COVID-19 môže prenášať i človek, ktorý nemá príznaky. Užitočné informácie nájdete na webe www.korona.gov.sk a v priečinku COVID-19 na webe ÚVZ SR. Štatistiku k aktuálnemu výsPraktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajínkytu ochorenia COVID-19 nájdete tu.

 

Praktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín

Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname menej rizikových krajín (v zozname sú: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a od pondelka 20. júla 2020 od 7:00 aj Spojené kráľovstvo), sa musia prihlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, aby ho oboznámili s cestovateľskou anamnézou. RÚVZ v SR im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19, najskôr na 5. deň po príchode. Toto vyšetrenie si osoba neuhrádza sama. Izolácia v domácom prostredí je nariadená až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórna diagnostika nie je nutná pre deti do troch rokov. Domáca izolácia sa nariaďuje i ostatným osobám žijúcim v spoločnej domácnosti. Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR, sa musia hlásiť aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/co_robit_po_prichode_zo_zahranicia.pdf

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_hranice_17_7.pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
03_07_final_opatrenia_ruska 110.9 kB pdf 5.7.2020
Opatrenie_UVZSR_zmena_opatrenia_prevadzky_a_HP_03072020 124.5 kB pdf 5.7.2020
Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020 149.9 kB pdf 5.7.2020
co_robit_po_prichode_zo_zahranicia 133.6 kB pdf 19.7.2020
zmena_hranice_17_7 106.1 kB pdf 19.7.2020