Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi
Preventívno-výchovná činnosť

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia, ekonomiky, kultúry a tradícií.
Sprevádzajú človeka od minulosti až po súčasnosť. Sú nenahraditeľný zdroj energie a zároveň
chránia pôdu a vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Pomáhajú
zachovávať biodiverzitu a predchádzať klimatickým zmenám.
Aj keď lesy často spájame najmä s ťažbou dreva, cennejšie ako táto obnoviteľná
surovina sú ekologické a spoločenské funkcie lesa. Bez lesa a jeho produktov by človek
pravdepodobne nebol schopný dosiahnuť úroveň svojho vývoja a poznania, ako ju poznáme
dnes.
Slovensko patrí svojimi prírodnými hodnotami k najbohatším krajinám Európy. Vysokú
rozmanitosť všetkých foriem života (biodiverzitu) podmieňuje naša geografická poloha
na rozhraní medzi Karpatmi a Panónskou nížinou, zložitá geologická stavba, veľká
rôznorodosť geomorfologických, pôdnych, hydrologických a klimatických pomerov.
Aby aj do budúcnosti lesy plnili svoje funkcie, je na nás snažiť sa minimalizovať riziko
vzniku katastrofických situácií a ich dopad na lesné ekosystémy.
Jedným z nepriaznivých faktorov, ktorý negatívne ovplyvňuje všetky funkcie lesa
sú lesné požiare, ktorých environmentálne škody sú nevyčísliteľné.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
plagát_1 355.2 kB pdf 24.5.2020
Plagát_2 572.9 kB pdf 24.5.2020
Plagát_4 266.2 kB pdf 24.5.2020
Plagát_3 522 kB pdf 24.5.2020