Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ďakujeme...

Ďakujeme...
ĎAKUJEME...

Vážení občania,
Všetci vieme že posledné dni nám našu stránku zaplavujú samé nariadenia a obmedzenia. No myslíme si že prišiel čas aj na poďakovanie.
Oceňujeme a ďakujeme, že väčšina našich obyvateľov pristupuje k mimoriadnej situácii zodpovedne, rešpektuje nariadenia a obmedzenia prijaté krízovým štábom SR ako aj nariadenia obce.
K dnešnému dňu boli zabezpečené na obecnom úrade ochranné rúška pre všetkých obyvateľov, ktorí o ne prejavili záujem. Taktiež naša obec zabezpečila základné dezinfekčné a hygienické prostriedky ktoré si každý občan mal a stále aj má možnosť zakúpiť. Neustále je tu možnosť objednávania chleba a pečiva 3 dni v týždni (utorok, štvrtok, sobota).
V prípade potreby máme ešte rezervu rúšok. Ak niekto bude potrebovať, kontaktujte pracovníkov obecného úradu telefonicky!
Chceme vyzdvihnúť, že aj v týchto ťažkých časoch sa v našej obci našla žienka, ktorá sa bez oslovenia obce nezištne, okamžite, bez zaváhania a na úkor svojho voľného času rozhodla pomôcť s výrobou rúšok. Jej ochotu a pomoc si veľmi vážime a srdečne ďakujeme p. Alene Feriancovej. Tieto rúška budú postupne darované do rúk najstarším občanom obce a to všetkým, ktorých rok narodenia bol 1940 a menej. Ešte raz srdečne ďakujeme za pomoc.
Ďakujeme aj tým, čo ponúkli svoju pomoc so zabezpečením nákupu potravín alebo liekov keby obec potrebovala. Prácu všetkých si veľmi vážime. Ukázali ste, že spolupatričnosť a dobrá vôľa medzi ľuďmi ešte existuje.
Dúfame, že aj naďalej vďaka našej spoločnej disciplíne bude tento vírus našu obec obchádzať a spoločne vydržíme a toto ťažké obdobie v zdraví zvládneme, nech sa môžeme čoskoro stretnúť pri nejakej peknej spoločenskej akcii tak, ako sme boli zvyknutí doteraz.