Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Plánované akcie

ROK 2021

27.3.2021 Hodina ZEME

12.6.2021 Deň detí

Január

1.1.2020   Novoročný prípitok a ohňostroj     

18.1.2020 Výročná členská schôdza DHZ

19.1.2020 Výročná členská schôdza ČK   

25.1.2020 Maškarný deň (DHZ v spolupráci s obcou)

Február  

15.2.2020 Farský ples

16.2.2020 Divadlo Preseľany

20.2.2020 Výročná členská schôdza klub dôchodcov 

22.2.2020 Fašiangy 

29.2.2020 Parlamentné voľby

Marec

14.3.2020 Zájazd: Múzeum oravskej dediny Zuberec, Klin /zrušené dôvod Koronavírus/

21.3.2020 Veľké jarné upratovanie obce / zrušené dôvod Koronavírus/

28.3.2020 Hodina ZEME /zrušené dôvod Koronavírus/

Apríl

23.4.2020 Gardenia Nitra (klub dôchodcov) /zrušené dôvod Koronavírus/

25.4.2020 Deň zeme - zber odpadkov ( všetky organizácie obce) /zrušené/

30.4.2020  Stavanie MÁJA (DHZ Krásno v spolupráci s obcou)

Máj

17.5.2020 Deň matiek ( obec Krásno) /zrušené/

30.5.2020 MDD /zrušené/

Jún

6.6.2020 Memoriál baróna Friesenhofa ( DHZ Krásno v spolupráci s obcou Krásno) /zrušené/

 

Júl

25.7.2020  I. ročník behu cez Plešovicu pohorím Tríbeča ( Martin Turček v spolupráci DHZ, ČK a obec Krásno )

August

29.9. Pietny akt kladenia venca SNP

 

September

výstava ručných prác  /zrušené dôvod Koronavírus/

19.9.2020 Zájazd (obec Krásno)  /zrušené dôvod Koronavírus/

26.9.2020 Šarkaniáda ( obec Krásno )  /zrušené dôvod Koronavírus/

Október

Tekvičkové strašidielka (obec Krásno)/zrušené dôvod Koronavírus/

-mesiac úcty k starším  (obec Krásno )/zrušené dôvod Koronavírus/

November

Uvítanie deti do života ročník 2019, 2020 (obec Krásno) zrušené dôvod koronavírus

December

28.11. 2020 požehnanie Advetného venca

- privítame Mikuláša ( obec Krásno )

- Vianočné posedenie dôchodcov ( klub dôchodcov v spolupráci s obcou Krásno ) zrušené dôvod koronavírus

- Vianočné trhy deti MŠ ( MŠ Krásno v spolupráci obec Krásno ) zrušené dôvod koronavírus