Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Plánované akcie

Január

1.1.2020   Novoročný prípitok a ohňostroj     

18.1.2020 Výročná členská schôdza DHZ

19.1.2020 Výročná členská schôdza ČK   

25.1.2020 Maškarný deň (DHZ v spolupráci s obcou)

Február  

15.2.2020 Farský ples

16.2.2020 Divadlo Preseľany

20.2.2020 Výročná členská schôdza klub dôchodcov 

22.2.2020 Fašiangy 

29.2.2020 Parlamentné voľby

Marec

14.3.2020 Zájazd: Múzeum oravskej dediny Zuberec, Klin /zrušené dôvod Koronavírus/

21.3.2020 Veľké jarné upratovanie obce / zrušené dôvod Koronavírus/

28.3.2020 Hodina ZEME /zrušené dôvod Koronavírus/

Apríl

23.4.2020 Gardenia Nitra (klub dôchodcov) /zrušené dôvod Koronavírus/

25.4.2020 Deň zeme - zber odpadkov ( všetky organizácie obce) /zrušené/

30.4.2020  Stavanie MÁJA (DHZ Krásno v spolupráci s obcou)

Máj

17.5.2020 Deň matiek ( obec Krásno) /zrušené/

30.5.2020 MDD

Jún

6.6.2020 Memoriál baróna Friesenhofa ( DHZ Krásno v spolupráci s obcou Krásno) /zrušené/

27.6.2020 II. ročník Turnaja v hre Človeče nehnevaj ( obec Krásno)

Júl

  1. ročník behu cez Plešovicu pohorím Tríbeča ( Martin Turček v spolupráci DHZ, ČK a obec Krásno )

-prázdninové kino /počas celého mesiaca/

August

29.9. Vatra SNP (obec Krásno v spolupráci s DHZ)

-rozlúčka s prázdninami

September

výstava ručných prác

19.9.2020 Zájazd (obec Krásno)

26.9.2020 Šarkaniáda ( obec Krásno )

Október

Tekvičkové strašidielka (obec Krásno)

-mesiac úcty k starším  (obec Krásno )

November

Uvítanie deti do života ročník 2019, 2020 (obec Krásno)

December

- požehnanie Advetného venca

- privítame Mikuláša ( obec Krásno )

- Vianočné posedenie dôchodcov ( klub dôchodcov v spolupráci s obcou Krásno )

- Vianočné trhy deti MŠ ( MŠ Krásno v spolupráci obec Krásno )