Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Udialo sa v našej obci

KDK_logo

Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov.

Členovia Klubu dôchodcov v Krásne na svojej výročnej schôdzi 20. februára 2020 bilancovali svoju činnosť za rok 2019. Hosťami stretnutia boli starosta obce Krásno pán Ing. Martin Mikloš a poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Andrea Jakubíková.

Náplňou VČS bola správa a zhodnotenie činnosti organizácie v roku 2019 a plán činnosti na rok 2020, ktoré  predniesol predseda pán Marián Turček. Anna Bezáková informovala o hospodárení za rok 2019, ako aj o finančnom rozpočte na rok 2020. Daša Strychová prečítala správu revíznej komisie a Edita Michalíková návrh uznesenia. Následne boli všetky dokumenty schválené členskou schôdzou hlasovaním s príslušným uznesením. V diskusii vystúpil starosta obce Ing. Martin Mikloš, ktorý vyzdvihol nezastupiteľné miesto Klubu dôchodcov v Krásne. Nielen, že je najpočetnejšou organizáciou v obci s veľmi bohatou činnosťou, ale jej členovia sú zároveň členmi aj iných organizácií.
Po skončení oficiálnej časti schôdze nasledovalo pohostenie a spoločné posedenie.

DSC_0326

DSC_0323

Najmenšie deti fašiangovali dedinou

V materskej škole bolo v stredu 19.2.2020 rušno už od rána. Škôlka sa chystala na fašiangový sprievod.

Deti spolu s pani učiteľkami sa obliekli do masiek a s hudobnými nástrojmi v rukách  sa vybrali fašiangovať dedinou. Plní očakávaní, ako príjmu ľudia ich sprievod, kráčali za spevu fašiangových piesní. Zvedavci nakúkali, odvážlivci prišli k nim. Obdarili  ich  básničkami a riekankami. Prešli našou dedinou a odmenení všelijakými dobrotami  sa vrátili do materskej školy, kde ich čakala pani kuchárka s dobrým obedom.

Deťom sa fašiangový sprievod veľmi páčil a dúfame, že aj obyvateľom obce.

DSC_0312_1

DSC_0315

 

 

 

Maškarný deň 2020

Už desiaty krát sa v obci Krásno konal tradičný maškarný deň, ktorý sa každoročne pýši originálnymi maskami a organizátori z miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru sa tešia, že účasť je z roka na rok väčšia. Tento rok padol dátum Maškarného dňa na 25. január 2020. V popoludňajších hodinách sa miestny kultúrny dom v Krásne zmenil na nepoznanie. Nečudo veď jeho výzdobe venovali miestni dobrovoľní hasiči niekoľko hodín. Ako prvé zaplnili sálu kultúrneho domu detičky. Takmer 40 drobcov v maskách od výmyslu sveta – princezné, čarodejnice, čerti či piráti pod dohľadom organizátorov, rodičov a starých rodičov si užili popoludnie plné hier a tanca. Samozrejme na každú masku čakala aj sladká odmena. Po 20. hodine sa otvorili dvere kultúrneho domu pre staršiu generáciu a mládež. Po privítaní všetkých prítomných organizátormi karnevalu začala noc plná bezprostrednej zábavy a kvalitného pohostenia. Samozrejme nechýbala ani bohatá tombola. Tento rok organizátori určili tému masiek ako noc oscarov a tak sa parkete zišli jak filmové tak aj rozprávkové postavy. O polnoci prišla na rad tombola po nej vyhodnotenie súťaže o najlepšiu masku kde oscara získala Cruella De Vilová s filmu 101 dalmatíncov, oscara za najlepšiu ženskú rolu získala Cleopatra a za mužskú strýko Fester z filmu Ademsovci.  Po vyhlásení najlepších masiek zábava pokračovala až do samého rána. Všetkým zúčastnením ďakujú organizátori za účasť a tešia sa ako sa o rok opäť stretneme už na jedenástom ročníku maškarného dňa.

DSC_0157 DSC_0153

DSC_0285

 

Výročná členská schôdza DHZ v Krásne.

Dňa 18.1.2020 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Krásno. Cieľom výročnej schôdze bolo zhodnotiť prácu v DHZ za rok 2019. Schôdzu zahájil veliteľ Martin Lörincz, následne  privítal delegátku ÚzV DPO PE pani Soňu Péčovú a ostatných hosti a členov DHZ v Krásne. Po zahájení a privítaní hostí a členov nasledovalo schválenie programu výročnej členskej schôdze, ktorý odhlasovali prítomní členovia. Predseda DHZ Krásno Tomáš Michalík predniesol správu o činnosti DHZ za rok 2019, kde spomenul celoročnú činnosť zboru, akcie a výjazdy zboru. Športovú aktivitu zhodnotil Martin Lörincz a prácu mládeže Andrea Jakubíková. Správu o hospodárení predniesol pokladník zboru pán Marián Smatana. Delegátka pani Soňa Péčová informovala o požiarovosti a prevencii požiarov v okrese Partizánske. Medzi posledný bod patrila diskusia. Po diskusných príspevkoch členovia výboru DHZ zagratulovali a odovzdali plakety dlhoročným členom ktorí v roku 2019 oslávili životné jubileu.

82345233_166161241277869_7044224648703115264_n

82363012_2818319718221413_7687768593987010560_n

82616253_166423991304558_4662560769336934400_n

82605871_113339206682440_7334153160434384896_n

  

Privítali sme NOVÝ ROK 2020

Nový rok 2020 sme privítali na námesti pred OÚ spoločným prípitkom a ohňostrojom.

DSC_0937

DSC_0948

Vianočný koncert.

Obec Krásno sa aj touto cestou chce úprimne poďakovať obom účinkujúcim (Katarína Bielická, Miloš Fojtík) za hodnotné umelecké vystúpenie, ktorým nám spríjemnili toto Vianočné obdobie. Srdečne ďakujeme. Ceníme si ich priazeň a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

80207364_3339004332808215_8991176028839739392_n