Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podanie daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022) Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/podanie-danoveho-priznania-za-rok-2021

Dátum: 08.01.2022
Autor: Obecný úrad
Počet videní: 86
Podanie daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022) Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/podanie-danoveho-priznania-za-rok-2021

Povinnosť podania daňového priznania vyplýva fyzickým i právnických osobám zo zákona o dani z príjmov.


Ministerstvo financií SR vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2021 (v roku 2022).

Odporúčané vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb (typ A a typ B) a právnických osôb sú vydávané Ministerstvom financií SR, ktoré odporúča daňovníkom tieto vzory používať, aby sa zabezpečil jednotný prístup pri uplatňovaní § 13 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo financií SR vydalo oznámenie č. MF/014762/2021-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2021 (podávaných v roku 2022), ktorým oznamuje, že vydalo vzory tlačív daňových priznaní k:

 • dani z príjmov fyzickej osoby - typ A: (MF/010697/2021-721),
 • dani z príjmov fyzickej osoby - typ B: (MF/010699/2021-721),
 • dani z príjmov právnickej osoby (MF/010700/2021-721).

Ďalším oznámením vydaným MF SR je oznámenie č. MF/014768/2021-721, ktorého prílohou sú nové odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby.

Súčasťou oznámenia MF SR č. MF/014765/2021-721 sú nové vzory poučení k jednotlivým daňovým priznaniam, ktoré slúžia na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). MF SR vzdalo vzory poučení k daňovým priznaniam k:

 • dani z príjmov fyzickej osoby - typ A: (MF/010697/2021-721),
 • dani z príjmov fyzickej osoby - typ B: (MF/010699/2021-721),
 • dani z príjmov právnickej osoby (MF/010700/2021-721).

Vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A a typ B) a vzor tlačiva k dani z príjmov právnickej osoby sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31.12.2021.

Vzor daňového priznania fyzickej osoby - typ A (za rok 2021)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A podávajú fyzické osoby, ktoré dosiahli v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, teda napríklad len zo zamestnania a/alebo dohody o práci vykonanej mimo pracovného pomeru (podľa § 5 zákona o dani z príjmov).

Zmena vo vzore daňového priznania typu A za rok 2021 oproti roku 2020 nastala v nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Keďže možnosť uplatnenia preukázateľných výdavkov vynaložených na kúpeľnú starostlivosť (až do výšky 50 eur) bola zrušená, zo vzoru daňového priznania bola táto možnosť odstránená.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 – typ A.

Vzor daňového priznania fyzickej osoby - typ B (za rok 2021)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B podávajú fyzické osoby, ktoré dosiahli v roku 2021 aj iné zdaniteľné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti, pričom môže ísť o:

 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov),
 • ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov).

Vo vzore daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B za rok 2021 došlo k zmene týkajúcej sa uplatnenia odpočtu daňovej straty, ktorá sa týka mikrodaňovníkov a SZČO s príjmami podľa § 6, ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov a právnických osôb, ktoré nie sú mikrodaňovníkmi. V daňovom priznaní za rok 2021 bude možné si odpočítať (pri zdaňovacom období kalendárny rok pri neuplatnení mimoriadneho odpočtu daňovej straty):

 • 1/4 daňovej straty za rok 2017 (ide o poslednú štvrtinu),
 • 1/4 daňovej straty za rok 2018 (ide o tretiu štvrtinu),
 • 1/4 daňovej straty za rok 2019 (ide o druhú štvrtinu),
 • daňovú stratu za rok 2020 (podľa nových pravidiel).

Viac o odpočte daňovej straty za rok 2021 sa dočítate v článku Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 – typ B.

Vzor daňového priznania právnickej osoby (v roku 2022)

Právnické osoby ako s.r.o., akciová spoločnosť alebo nezisková spoločnosť (napr. občianske združenie) na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 (resp. v roku 2022) taktiež použijú nové tlačivo daňového priznania pre právnické osoby.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021.

Poučenia k vypĺňaniu tlačív daňových priznaní k dani z príjmu za rok 2021

Stiahnite si poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam k dani z príjmov za rok 2021:

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil.