Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Udialo sa v našej obci

Koledovanie

koledovanie

Betlehemské svetlo 2022

Predvianočný dar symbolizujúci počiatočné svetlo roznášajú do všetkých kútov Slovenska mladí skauti. Je tomu tak aj v tomto roku a svetlo z Betlehema sa tak dostáva aj do našich príbytkov. Každé odpálenie svetielka tak podľa tradície odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.
 
321281341_1383821992356070_7647844470553738462_n
 

Vianočné trhy detí MŠ v Krásne.

Po dvojročnej prestávke pred najkrajšími sviatkami v roku sa podarilo pani učiteľkám MŠ zorganizovať Vianočné trhy. Veľká vďaka aj rodičom aj starým rodičom za pomoc. 

DSC_0674

Vianočné posedenie našich seniorov 2022

Po dvojročnej prestávke pred najkrajšími sviatkami v roku seniori z našej obce strávili spoločné chvíle v priestoroch Kultúrneho domu v Krásne, kde sa uskutočnilo slávnostné vianočné posedenie pri štedrom vianočnom stole za čo patrí veľká vďaka členkám výboru klubu dôchodcov v našej obci.
 
DSC_0649

"Slovensko spieva koledy 2022".

V jeden deň, jednu hodinu si na celom Slovensku zaspievame päť kolied a spríjemníme si tak vianočnú atmosféru spolu s množstvom ďalších obcí a miest po celom Slovensku.
Spievala aj naša obec spolu pri vianočnom stromčeku na námestí pred OÚ. 
1. Nesiem vám noviny, počúvajte!
2. Narodil sa Kristu Pán
3. Poďme bratia do Betléma
4. Búvaj Dieťa krásne
5. Tichá noc
318159326_636394228182403_8639188209541442876_n

Mikuláš

Deti z Krásna opäť privítali svätého Mikuláša Mikulášku, dobrý strýčku modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku, či koláča makového, či koníka medového. Veď ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. Takúto a podobné veršovačky si pripravili deti pre svätého Mikuláša, ktorý za doprovodu svojich verných pomocníkov anjela a čerta zavítal i do našej obce dňa 4. decembra 2022. Sviatok svätého Mikuláša patrí medzi tradične slávené a predovšetkým deťmi očakávané sviatky. A menší i tí väčší si ho radi pripomínajú pri rozsvietenom vianočnom stromčeku.
DSC_0305

Požehnanie adventného venca.

Požehnanie adventného venca je znamením nádeje a oslavy toho, ktorý prichádza, ako to ukazujú ozdoby na venci. Štyri adventné sviece označujú počet adventných nedelí, pričom pribúdanie svetla znázorňuje blížiaci sa príchod Krista, ktorý je svetlom tohto sveta.

DSC_0014_1

Odber krvi.

V stredu 16. novembra 2022 Miestny spolok Slovenského červeného kríža - DHZ Krásno v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra a Obcou Krásno uskutočnil odber krvi mobilnou jednotkou.
V ranných hodinách sa opäť v dome kultúry stretli dobrí ľudia, ktorí svojou „kvapkou krvi“ prišli zachrániť ľudské životy. Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, respektíve zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život. Tejto vzácnej tekutiny nikdy nie je dosť. Odberu sa zúčastnilo 56 darcov. Krv bolo odobraná 50 darcom. Darovania krvi sa zúčastnili pravidelní darcovia, ale aj prvodarca ktorých bolo 6 a 1 darca s jubilejným odberom. Po absolvovaní odberu krvi milých darcov obslúžili členky miestneho ČK. Šťastie človeka nespočíva len v spokojnosti, ale aj v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. Preto pre našich darcov bolo určite najväčším šťastím záchrana ľudského života... Usporiadateľov potešilo, že aj v tejto neľahkej dobe, kde sa prosté ľudské vlastnosti často dostávajú na okraj záujmu človeka, žijú medzi nami ľudia skromní, obetaví, ale predovšetkým ľudskí.
Ďakujeme darcovia!
Ďakujeme aj celému kolektívu mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby Nitra, za ich profesionálny a ľudský prístup k naším darcom. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj ochotným členkám miestneho ČK.
315372598_835981707448154_6841056566211026860_n

315527844_816431829661724_2753285195710068650_n

Výstava ručných prác.

Členkám výboru Klubu dôchodcov Krásno v spolupráci s obcou sa po dvojročnej prestávke podarilo zorganizovať akciu Výstava ručných prác, ktorá sa konala v Kultúrnom dome 12. a 13.11.2022. Vystavovatelia nám ponúkli na ukážku tie najlepšie a najkrajšie výrobky a diela, aké mali. Celkovo na výstave predstavilo svoje práce cez 30 vystavovateľov. Touto činnosťou členky výboru Klubu dôchodcov ukázali aký je to dobrý námet, čo s voľným časom a aj napríklad čo s dlhými zimnými večermi. Výstava bola pre širokú verejnosť s dosť veľkou návštevnosťou. Tešili sme sa aj návšteve z domu sociálnych služieb Partizánske a zároveň členky nášho klubu prijali pozvanie na Vianočnú výstavu k nim do Partizánskeho. Toto je iba malá ukážka ako sa dá spestriť hoci aj príchod Vianočných sviatkov a v nemalej miere šírenie ľudovej kultúry či tvorivosti.

20221111_180605

Návšteva u tety Martušky...

Dnes 24.11.2022 deti MŠ v Krásne prijali pozvanie na návštevu k tete Martuške, ktorá spoločne so svojim manželom uchováva a zveľaďuje vzácne dedičstvo svojich predkov. Deti spolu s pani učiteľkami vstúpili do domčeka plného histórie a vzácnych exponátov. Napriek tomu, že sú to všetko malé detičky, nesmierne ich zaujalo rozprávanie tety Martušky a dokonca jej popapali všetky koláčiky a jabĺčka, ktoré si pre ne pripravila. Nepohrdli ani výborným čajom z byliniek tety Martušky.
DSC_0031

Slávnostné posedenie seniorov-mesiac úcty k starším.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším smerovali kroky pozvaných najstarších občanov našej obce, dňa 19. októbra 2022 do kultúrneho domu v Krásne na slávnostné posedenie spojené s kultúrnym programom a malým pohostením. Po slávnostnom otvorení starosta obce, pán Martin Mikloš, vo svojom príhovore poďakoval našim seniorom hlavne za vykonanú prácu, zaželal im veľa zdravia a síl do ďalšej žitia. Poprial im, aby Mesiac úcty k starším netrval iba mesiac, ale aby sa jeho úctou naplnili všetky mesiace, roky a celý ich život. Po malom občerstvení potešil našich seniorov spevák skupiny Black Band Peter Pavlík , v podaní ktorého odzneli rôzne piesne. Bolo milé vidieť, ako sa seniori bavia medzi sebou, rozoberajú zážitky možno zo svojich mladých liet, možno aj kontrolovali koľko ich ešte je medzi živými a koľkí už od nás odišli. Nebolo našou snahou pripomenúť pozvaným ich vek, ale poďakovať sa za prácu a starostlivosť počas prežitých rokov s prianím, aby sme sa pri podobným príležitostiach stretli ešte veľa krát.
DSC_0868

Záchranné zložky na ihrisku v Krásne 

záchranné zložky na ihrisku v Krásne pre deti z MŠ Krásno, Nedanovce a Brodzany
DSC_0003

Tekvičková slávnosť

Mesiac október je nádherným farebným obdobím babieho leta. Je tu jeseň, hrá sa s farbami, zaspieva pieseň suchými listami. Čaro jesene vedia najviac oceniť deti, ktorým prináša radosť z poznávania jesenných plodov, rozvíja tvorivé myslenie a prispieva ku kladnému vzťahu k životnému prostrediu.
V sobotu 15.10. 2022 sme mali naozaj vydarenú akciu, tekvicových slávností zaplnila Námestie v Krásne. Do tekvičkovania sa zapojili nielen deti so svojimi vyrezávanými tekvicami, ale aj rodičia i starí rodičia, ktorí pomáhali menším deťom vyrezať tekvicu. Vrátili sa tak v spomienkach do svojich detských čias, kedy tekvica bola nielen zdrojom obživy, ale neodmysliteľnou súčasťou špásovania, zábav a nočného strašenia.
Tento deň bol výnimočný hlavne pre deti materskej školy v Krásne ktoré sa veľmi tešili a vopred sa naň pripravovali so svojimi pani učiteľkami, ale aj s rodičmi. Z tekvičiek vytvorili nádherné diela, ktorými ožila celá škôlka a následne aj námestie.
V športových disciplínach – od tekvičky ku tekvičke, hladné tekvičky, zvážanie tekvičiek si deti preverili svoju šikovnosť a zručnosť.
Po zotmení sa všetky tekvičky rozžiarili a prišla rada na vyhodnotenie tej najkrajšie. Tu však nastal obrovský problém pretože všetky tekvičky boli prekrásne, ale ako to už v súťažiach chodí vyhrať môže len jeden . Tak sa aj stalo cenu za najkrajšiu tekvicu si odniesol Alex Ďurík.
No pre nás sú naozaj víťazné všetky pretože každá jedna z nich je originálna !!! 

311488855_595127558975737_2190243886360705807_n

ŠARKANIÁDA

e krásny jesenný čas, preto sme v sobotu 24. septembra 2022 usporiadali v našej obci Krásno už šiesty ročník šarkaniády. Tak ako minulý tak aj tento rok všetko odštartovalo výrobou šarkanov v MŠ, deti pracovali usilovne ako včeličky spoločne s pani učiteľkami, rozvíjali zručnosti pri strihaní, lepení, kreslení a maľovaní. Výsledkom spoločnej práce boli ich originálne šarkany. Potom už nič nebránilo tomu spoločne sa stretnúť a zalietať si. A tak sa postupne od druhej hodiny v popoludní začali schádzať deti i dospelí. Na každého detského účastníka čakal diplom za účasť a samozrejme sladkosti. Krásne, teplé jesenné počasie bolo priam ideálne, vietor priazniví a tak nič nebránilo tomu aby sa na oblohe objavilo množstvo lietajúcich šarkanov. Niektoré šarkaníky síce protestovali, nechcelo sa im vzlietnuť, tým však pomohli šikovní rodičia. Tie, ktoré sa hneď umúdrili, vyleteli krásne do výšky. Mali sme všetci obrovskú radosť!

DSC_0687

Poďakovanie za úrodu.

„Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať: Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme, za všetky plody zeme Ti ďakujeme...“ V nedeľu 18.. septembra sme sa zhromaždili vo farskom kostole Povýšenia svätého Kríža, aby sme poďakovali Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Ďakujeme tým, ktorí pripravili nádhernú výzdobu. Je to harmónia rozmanitosti a krásy, ktorá odkazuje na Stvoriteľa. V dnešnej uponáhľanej dobe sa na ďakovanie často zabúda. V Krásne však dokázali, že tu vedia byť ľudia vďační za všetko, čo nám Boh dáva. A nezabúdajú ani na starú ľudovú múdrosť: Bez Božieho požehnania márne naše namáhania.

DSC_0522

Farnosť Krásno má novú vzácnu relikviu – triesku zo Sv. Kríža.

V stredu 14. septembra si veriaci vo farskom kostole v Krásne uctili relikvie Svätého kríža. Vo farnosti si osobitným spôsobom uctievame kríž, na ktorom zomrel Kristus. Farský kostol je totiž zasvätený Povýšeniu svätého kríža. Zmysel utrpenia a kríža v živote v homílii objasnil farár Ondrej Zemko. Na záver svätej omše s relikviou svätého kríža udelil veriacim požehnanie. Následne v nedeľu 18.9.2022 bola uložená nová vzácna relikvia - čiastka z dreva Najsvätejšieho Kríža, na ktorom trpel Pán Ježiš Kristus do oltárneho Kríža vo farskom kostole v Krásne.

DSC_0572

 

DSC_0587

Rozhorela sa vatra SNP....

Dňa 27.8.2022 sa na Chríbe v Krásne uskutočnila tradičná vatra pri príležitosti 78. výročia SNP, ktorú zorganizovali OÚ v Krásne v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi a s ostatnými organizáciami obce.
Oslava sa začala pietnym aktom pri pomníku padlým v boji proti nemeckému nacizmu.
Potom sa  obyvatelia stretli na miestnom Chríbe kde bola zapálená  tradičná vatra.
Najväčšiu radosť z vatry mali deti. Naháňali sa za iskričkami, ktoré z nej vyletovali. Všetko však pozorne sledovali dobrovoľní hasiči, pripravení zasiahnuť, ak by niekde nebodaj vznikal požiar.
Podujatie malo aj spoločenský charakter. Zabaviť sa prišli nielen občania Krásna, ale aj priľahlého okolia. Účastníci si spoločne posedeli pri hudbe a občerstvení. Deti opekali chrumkavé špekáčiky a slaninku a všetci sa spoločne zabávali. 
DSC_1216DSC_1335

Tour de Baška

Dňa 25.8.2022 našu obec Krásno poctil svojou návštevou predseda TSK Pán Jaroslav Baška so svojím sprievodom "TOUR DE BAŠKA" .
DSC_1162

 

Privítanie nového kňaza v našej farnosti

 
Dňa 02.07.2022 sme privítali v našej farnosti nového kňaza Ondreja Zemku, ktorý k nám prichádza po pôsobení v Uhrovci. Veriaci ho privítali vo farnosti Krásno s otvoreným srdcom. Nášmu novému kňazovi prajeme, aby sa vo svojej novej farnosti cítil prijatý a s radosťou pokračoval vo svojej pastoračnej činnosti, do ktorej bol povolaný. Nech Boh svojim požehnaním sprevádza Vaše kroky.
 
DSC_0561
 
DSC_0566
 
DSC_0579

Rozlúčka s pánom farárom

V nedeľu, 26.6. 2022 po svätej omši sa farníci vo farskom kostole v Krásne lúčili s pánom farárom Viktorom Jakubovom, ktorý po 4-ročnom pôsobení vo farnosti Krásno odchádza na iné pôsobisko.

DSC_0491

DSC_0503

MDD

Ani sme sa nenazdali a rok ubehol ako voda. Deti boli plné očakávaní, aký bude tohoročný Deň detí a kedy sa to všetko konečne začne. Organizátori už od skorého rána pripravovali miestny rybník na súťažné disciplíny a všetko potrebné. Veľkou atrakciou boli miestni hasiči, vozenie na traktore, člnkovanie a maľovanie na tvár. Nálada bola výborná aj s prispením rodičov a starých rodičov. Nakoniec si deti užili aj opekačku. Deti si svoj deň užívali a organizátori mali dobrý pocit z úspešne pripravenej akcie a z radosti detí. Starosta obce aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili a pomohli pri príprave a priebehu tejto akcie. Zvlášť veľké ďakujeme patrí miestnej organizácii DHZ a riaditeľke MŠ v Krásne Miladke Turčekovej za spoluprácu a tiež Katke Michalíkovej za zapožičanie masiek a Tomášovi Michalíkovi za poskytnutie poľnohospodárskych strojov. Veľká vďaka aj tebe Jozef Smatana za celoročnú starostlivosť o náš rybník.
Našou spoločnou prácou sme prispeli k spokojnosti našich detí
 
DSC_0004

Prvé sväté prijímanie

V nedeľu – 22. mája 2022 o 11:00 hodine sa vo farskom kostole v Krásne konalo prvé sväté prijímanie. Telo a Krv Kristovu prijalo po prvý krát 10 detí z našej farnosti. V tomto roku mali početnú prevahu dievčatá, keďže k sv. prijímaniu pristúpilo osem dievčat a dvaja chlapci. Na túto slávnosť deti svedomito pripravoval pán farár Viktor Jakubov. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tejto krásnej slávnosti.

281449829_5042483615807417_7156142824144893522_n281721705_1629032574142605_8337704895257065193_n

Deň MATIEK 

Druhú májovú nedeľu sme nezabudli na naše mamičky. Tým, ktoré sú medzi nami sme venovali slová vďaky a prosíme pre ne požehnanie od Pána a tým, ktoré nás predišli do večnosti , sme venovali aspoň spomienku, modlitbu a zapálili sme sviečku na miestnom cintoríne.

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Aj my sme sa stretli na námestí kde dýchala slávnostná atmosféra a nedočkavosť osláviť tento sviatok. Všetky mamičky a babičky privítal starosta obce milým príhovorom a zaželal im veľa zdravia a radosti z detí a vnúčat.
Potom nasledoval kultúrny program, v ktorom nám svoj talent predviedli hudobná skupina Krist Band, Silvia Čuláková a Jakub Žiak. Samozrejme nechýbalo ani vystúpenie detí z MŠ. Pochvala a poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim a aj pani učiteľkám, ktoré deti na tento deň pripravili, aby bol program čo najkrajší.

DSC_1192

DSC_1357

Stavanie MÁJA.

 V sobotu 30.4. bolo v Krásne opäť veselo. Obecný úrad pripravil pre občanov tradičné stavanie mája na námestí pri OcÚ, kde sa krásnym vystúpenim odprezentovali detičky z našej materskej školy. O stavanie mája sa postarali chlapci z dobrovoľného hasičského zboru.Všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešne zvládnutému  programu srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

DSC_0755

DSC_0867

DSC_0949

DSC_0888

DEŇ  ZEME.

Už je v našej obci tradíciou, že vždy v apríli pri príležitosti Dňa Zeme  sa v našej obci koná brigáda. Inak to nebolo ani tento rok.  V piatok 22. apríla 2022 škôlkari z MŠ Krásno vymenili hračky za vrecia na odpad. Spolu so svojimi pani učiteľkami vzali do rúk vrecia a vybrali sa zbierať odpad. Touto svojou aktivitou si pripomenuli „DEŇ ZEME“ vo svojej obci a zároveň dokázali, že im na našej Zemi záleží.  V sobotu 23. apríla sa na námestí zišli dospelí a mládež, ktorí rovnako ako deti z MŠ vo svojom voľnom čase chceli urobiť svoju obec krajšou. Na brigáde sa zišlo 23 obyvateľov obce. Po rozdelení do skupín sa zbieral odpad, ktorý nám nanosili ľudia, ktorým, žiaľ,  čisté životné prostredie nič nehovorí.  Vyčistilo sa námestie, vysadili nové kvety. Tiež sa upravili už vysadené stromčeky na Chríbe a pár sme aj dosadili. Nestačí robiť len raz do roka brigádu. Je potrebné, aby sme sa všetci ( a teda aj tí, ktorí sa na brigáde nezúčastnili ) správali celý rok tak, aby sme nemuseli nič upratovať.  Okrem toho, že odpadky patria do smetných nádob, je potrebné aj separovať odpad, aby sa mohlo čo najviac surovín opätovne spracovať. A teda, aby sme našu planétu odbremenili od odpadu. Najlepšie bude, keď začne každý od seba. Určite veľa ľudí, už tieto veci aj robí, ale vždy sa dá viac.            Touto cestou by sme sa chceli všetkým zúčastneným poďakovať za skvelo odvedenú prácuza to, že svojím aktívnym prístupom prispeli k zlepšeniu životného prostredia v našej obci. Dúfame, že budúci rok svoju účasťou podporí túto akciu ešte viac ľudí a podarí sa nám urobiť ešte viac práce

Ďakujeme !!!

IMG_20220422_094847_1

278581682_519314606588194_2082756241065224510_n

DSC_0743

IMG-20220423-WA0003

Hodina Zeme 2022: 

Celosvetová akcia Hodina Zeme každoročne spája milióny ľudí a tisícky firiem po celom svete. Ide o najväčšiu celosvetovú akciu, do ktorej sa môže zapojiť každý. Stačí len zhasnúť svetlo na jednu hodinu! História akcie sa začala písať v austrálskom Sydney 31. 3. 2007, do ktorej sa prvýkrát zapojilo viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 firiem.

Význam akcie sa z Austrálie rýchlo preniesol do celého sveta a o rok neskôr sa do nej zapojilo už takmer 50 miliónov ľudí z 35 krajín sveta. Ľudia z celého sveta tak “vypli svoje domácnosti” a mestá “zhasli svoje dominanty”, aby oslávili a chránili to, čo máme spoločné, náš domov – našu planétu. Tento rok pripadla Hodina Zeme na 26. marec. Konkrétne o 20.30 miestneho času. Do tmy sa už tradične ponorili aj najznámejšie budovy a pamiatky ako Eiffelova veža, Big Ben, budova Opery v Sydney, budova Empire State Building, Buckinghamský palác, či Koloseum.  Zapojili sa aj slovenské pamiatky ako Bratislavský hrad, Bojnický zámok, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Hrad Beckov, UFO na moste SNP v Bratislave, či viaceré mestské radnice. 

Ani naša obec Krásno nebola výnimkou a symbolicky sa ponorila do tmy zhasnutím verejného osvetlenia. Po dvoch rokoch pandémie sme sa opäť zapojili do tejto akcie nie len zhasnutím pouličného osvetlenia na celú hodinu, ale deti a ich rodičia a starý rodičia  si zároveň v obci ponorenej v tme užili lampiónový sprievod a spoločne prešli ulicami obce.
Tešíme sa z veľkej účasti a ďakujeme rodičom, že aj v neskorých hodinách zapojili do tejto akcie aj svoje detičky a tak podporili dobrú myšlienku.

DSC_0600

DSC_0614

Aj v tejto náročnej situácii sa farnosť Krásno zapojila do koledovania Dobrej noviny.

Aj počas týchto Vianoc sa v Krásne ohlasovala Dobrá novina. Na 1. sviatok vianočný  14 koledníkov navštívilo 20 rodín, do ktorých priniesli zvesť o narodení Ježiška. Koledníci sa najskôr spoločne pobrali na faru zakoledovať pánu farárovi. Odtiaľ už  išli svojou cestou. Aj napriek poriadnej zime deti i sprevádzajúce osoby navštívili všetky prihlásené rodiny a dokonca aj nejaké navyše. Všetkým rodinám, ktoré koledníkov prijali, patrí srdečné poďakovanie. Svojimi finančnými príspevkami pomohli mnohým ľuďom v Afrike. Obrovské poďakovanie patrí koledujúcim deťom i dospelým sprevádzajúcim osobám za ich veľkú obetu a za to, že koledujú vždy s radosťou!

269751765_645028303359829_4824208219935226109_n

Betlehemské svetlo 

Predvianočný dar symbolizujúci počiatočné svetlo roznášajú do všetkých kútov Slovenska mladí skauti. Je tomu tak aj v tomto roku a svetlo z Betlehema sa tak dostáva aj do našich príbytkov.
Táto predvianočná tradícia - symbol šírenia ľudskej lásky, porozumenia a nádeje, má na Slovensku už 32-ročnú tradíciu. Každé odpálenie svetielka tak podľa tradície odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla

Skauti tak ako každoročna aj tento rok aj napriek pandémii prišli aj do našej farnosti 24.12.2021 a priniesli nám Betlehemské svetlo.

DSC_0443

 
 
Sv. Mikuláš v našej obci....
 
Deti hľadia do oblôčka, nedočkavé majú očká. Dobrý strýčku Mikuláš pre všetkých dosť darov máš?
Nemožno zabudnúť na náš pekný zvyk obdarúvať deti na sviatok sv. Mikuláša. A preto sme v našej obci privítali vzácneho hosťa, ktorý počas svojej dlhej púte prišiel pozdraviť aj naše deti.
I keď sme znovu ani tento rok nemohli Mikuláša privítať všetci spoločne na námestí ako po iné roky, napriek tomu bola atmosféra po príchode Mikuláša výborná. Mikuláš so svojimi pomocníkmi prešiel všetky ulice obce a tak sme v očiach detí vyčítali obrovskú radosť.
Myslíme si, že všetci boli spokojní a budeme dúfať, že budúci rok sa znovu stretneme, ale už všetci spolu pri stromčeku na našom námestí. 
DSC_0290
 
DSC_0401
Požehnanie ADVENTNÉHO VENCA.
V našej obci sme v sobotu 27.novembra o 17,00 hod. otvorili posolstvo adventného obdobia a blížiacich sa Vianoc slávnostným požehnaním obecného adventného venca. Požehnanie vykonal pán farár Viktor Jakubov za prítomnosti starostu obce Martina Mikloša.
Prvú sviečku sme zapálili večer pred prvou adventnou nedeľou. Zvyšné tri sviečky na adventnom venci sa budú postupne zapaľovať počas nastávajúcich troch nedieľ.
DSC_0258

DSC_0262

DSC_0270

DSC_0269

Spomienkové podujatie.

V sobotu 28. augusta 2021 pri príležitosti 77. výročia SNP sme si pripomenuli pamiatku na všetkých, ktorí položili životy za oslobodenie našej vlasti, položením venca a poklonou pri kríži pri kostole.
Prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. Martin Mikloš.
V týchto dňoch si celá naša krajina pripomína 77. výročie Slovenského národného povstania. Malý slovenský národ sa dokázal postaviť proti fašizmu, okupantom a prejaviť odhodlanie ubrániť si slobodu a právo na život. Bol to významný prejav hrdosti Slovákov k svojej histórii, kultúre, tradíciám a národnosti.
Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii.
240746423_730470167740909_6117389490439847801_n    240831483_1237048993425007_7970943098830826744_n
240827865_144260067862826_3343993034958918560_n_2   240924147_579786756537439_4906791768417144486_n_1

III. ročnik Behu cez Plešovicu 31.7.2021

Behu sa zúčastnilo 100 bežcov róznych vekových kategórii..

Cieľom podujatia nebolo len uskutočniť nasledujúci pretek, ale bolo aj našou snahou ukázať verejnosti a hlavne mladým ľuďom dôležitosť pohybu, uvedomenie si jeho potreby, radosti zo športovania ako aj dôležitosť upevňovania fyzických síl, pevnej vôle a prekonávania samého seba. Nemali by sme na to zabúdať a práve udalosť ako bola táto je príležitosťou uvedomenia si týchto hodnôt.

DSC_0116_1

Deň DETÍ 

Po viac ako roku sme sa konečne mohli stretnúť na spoločnej akcii v našej obci a to na oslavách dňa detí.

Bola to krásna slnečná sobota 12.6.2021 plná zábavy.

DSC_0883

DSC_0897

DSC_0968

Betlehemské svetlo 

- je plameň horiaci v betlehemskej jaskini, kde sa podľa tradície údajne narodil Ježiš Kristus. Plameň betlehemského svetla si chodia skauti každoročne odpáliť v predvianočnom období, odkiaľ ho roznášajú do miest a obcí po celej Európe a do niekoľkých amerických krajín 

Skauti tak ako každoročna aj tento rok aj napriek pandémii prišli aj do našej farnosti 22.12.2020 a priniesli nám Betlehemské svetlo.

DSC_0560

DSC_0559

 

Požehnanie advetného venca

V sobotu 28.novembra 2020 o 18:00 hodine sa na námestí našej obce konalo slávnostné posvätenie veľkého adventného venca a zažatie prvého svetla za účastí správcu farnosti Viktora Jakubova, poslancov obecného zastupiteľstva a okoloidúcich občanov . Celá táto udalosť navodila príjemnú adventnú atmosféru. Všetci prítomní svorne konštatovali a vyslovili želanie, aby symbol adventného venca spájal všetkých občanov Krásna ako jednu veľkú rodinu.

DSC_0433

DSC_0434

Druhé kolo celoplošného testovania

Podľa reakcií občanov sme ho zvládli úspešne, za čo patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa na príprave, organizácii aj samotnej realizácii podieľali, ale i vďaka disciplíne a trpezlivosti všetkých občanov. Rovnako ako v kole prvom množstvo ľudí, ktorých sme otestovali bolo naozaj veľké, nakoľko k nám prichádzali na testy nielen naši občania, ale aj ľudia z okolitých či vzdialených obcí a miest.
Aj dnes pomáhali pri testovaní aj členovia DHZ Krásno, zabezpečovali riadenie dopravy, usmerňovanie ľudí, dezinfekciu a aj stráženie detičiek ????
 
124162960_360550135051203_8616479523793363063_n
 
124151427_304884463800978_2849763266974556275_n
 
124167003_3401098993276482_1903756654876905386_n

Prvé kolo celoplošného testovania

Celoplošné testovanie v našej obci sa konalo v sobotu 31.10.2020. Testovanie považujeme za veľmi úspešné. Vďaka skvelej organizácii a celému tímu na čele so starostom obce, príslušníkom PZ SR a hlavným veliteľom z vojska sa nám podarilo za tento jeden deň otestovať 710 ľudí.
Aj touto cestou ešte raz veľmi pekne ďakujeme celému zdravotníckemu tímu, dobrovoľným hasičom, administratívnym pracovníčkam, vojakom a policajtom za prípravu a plynulý priebeh testovania v našej obci Krásno. V neposlednom rade ďakujeme aj všetkým testovaným za slušné správanie a trpezlivosť. Aj vďaka Vám dopadlo testovanie v našej obci úspešne. Všetkým prajeme hlavne veľa zdravia, dávajte na seba pozor.
 
123414055_649059922469711_683675677236604716_n
 
123258226_756539378235112_6135472500734166248_n

Posvätenie misijného kríža

Misijná nedeľa – 18. október 2020
 
Misijná nedeľa sa slávi vo všetkých katolíckych kostoloch sveta. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov. Pri tejto príležitosti sa po svätej omši o 12.00 hod. uskutočnilo posvätenie nového misijného kríža pri farskom kostole v Krásne.
 
122023385_911855419221886_6285292254965281624_n
 
122146484_353747389196526_1554100295023334962_n

Poďakovanie za úrodu

 „Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať: Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme, za všetky plody zeme Ti ďakujeme...“ Myšlienka vzdávania vďaky sa niesla aj príhovorom správcu farnosti dp. Viktora Jakubova. Ďakovať je prejavom otvoreného srdca voči našim darcom, jedným a najväčším z nich je Boh. Preto slávime túto sv. omšu, aby sme poďakovali Bohu a otvorili svoje srdce pre neho, ale aj pre našich blížnych.“ Na záver poďakoval všetkým, ktorí sa na príprave výzdoby podieľali, čím vyjadrili svoju vieru a srdce plné lásky. Po sv. omši sa začala prehliadka výzdoby kostola ako aj malé agapé (pohostenie: káva a koláče) ako výraz poďakovania za štedrosť darov, ktorú nám neustále udeľuje dobrotivý Pán Boh.  V dnešnej uponáhľanej dobe sa na ďakovanie často zabúda. V našej farnosti však veriaci dokázali, že tu vedia byť ľudia vďační za všetko, čo nám Boh dáva.

DSC_0014

DSC_0084

DSC_0066

DSC_0045

 
Vážení občania,
dnes si pripomíname 76. výročie Slovenského národného povstania. Slovenské národné povstanie je najdôležitejším národným sviatkom v novovekých dejinách Slovenska. Naši predkovia sa vzopreli fašizmu, aj keď riskovali vlastné životy. Vďaka nim sa náš národ jasne prihlásil k hodnotám ľudskosti, znášanlivosti a mieru. Je dôležité, aby sme si každý rok pripomínali, že aj v našich horách vznikali partizánske skupiny a tábory. Aj v Krásne v tom období boli domy, kde obyčajní ľudia poskytli partizánom potraviny, oblečenie, prenocovanie a inú pomoc. Všetci občania našej dediny, žijúci v tom období, si zaslúžia našu úctu a vďaku. V súčasnosti sú už len hory a partizánske bunkre svedkami tohto obdobia. Často počujeme, že o SNP sa zaujímajú iba starší ľudia. Verím, že aj mládež si je vedomá toho, že žijeme slobodne aj vďaka odvahe a hrdinskosti partizánov aj obyčajných ľudí, ktorí položili svoje životy práve v SNP. Je nevyhnutné pripomínať si tento sviatok, aby nevymizol z našej pamäti. Je dôkazom toho, že naši predkovia sa sami rozhodli a nebáli sa vziať svoj osud do vlastných rúk. SNP bolo jedným z najväčších povstaní v Európe, mali by sme byť naň právom hrdí. Slovenské národné povstanie nech je pre nás pripomenutím, že demokraciu a slobodu treba neustále ochraňovať. Ctime a vážme si slobodu, nebuďme ľahostajní k akémukoľvek násiliu, ktoré pácha človek na človeku. Česť pamiatke všetkým, ktorí vybojovali našu slobodu.
 
...„pamätaj človek na tých, ktorí v krutostiach hynuli, aby sme my žili... ...pamätaj človek na bolesti večera, bez ktorých by nebolo radosti rána“...
 
 
Opis fotky nie je k dispozícii.
 

V sobotu 29. augusta 2020 pri príležitosti 76. výročia SNP sme si pripomenuli pamiatku na všetkých, ktorí položili životy za oslobodenie našej vlasti, položením venca a poklonou pri kríži pri kostole.

DSC_0100  

DSC_0107

 
 

 

II. ročnik Behu cez Plešovicu

Behu sa zúčastnilo 120 bežcov róznych vekových kategórii..

Cieľom podujatia nebolo len uskutočniť nasledujúci pretek, ale bolo aj našou snahou ukázať verejnosti a hlavne mladým ľuďom dôležitosť pohybu, uvedomenie si jeho potreby, radosti zo športovania ako aj dôležitosť upevňovania fyzických síl, pevnej vôle a prekonávania samého seba. Nemali by sme na to zabúdať a práve udalosť ako bola táto je príležitosťou uvedomenia si týchto hodnôt.

DSC_0471

DSC_0499

 

 

 

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti.

Nedeľa 21.júna 2020 sa niesla v našej farnosti vo veľmi slávnostnej atmosfére. Naše deti v sobotu prvýkrát pristúpili k Sviatosti zmierenia a následne v nedeľu k 1. sv. prijímaniu.
Bol to nádherný pohľad na deti plné očakávania, v slávnostných šatách a v očiach s iskrou radosti a trošku aj neistoty, ako prichádzajú do nášho kostola v sprievode miništrantov a kňaza. Isto len máloktoré oko ostalo pri tejto príležitosti suché. Veď je to veľký zázrak prijať Eucharistiu! Čo môže byť krajšie ako spojenie s Kristom?
Kňaz v homílií povzbudil deti aj dospelých, aby prosili nášho Pána, lebo On nám dá vždy viac ako žiadame. Zároveň apeloval na rodičov, aby nezabúdali svoje deti privádzať aj naďalej do chrámu.
Veľká vďaka nášmu Bohu za tento nádherný deň! Prosíme o modlitby za naše deti aj rodičov, aby hľadali oporu práve v našom najväčšom priateľovi – Ježišovi, ktorý nás nikdy nezradí, ani nezaprie.

DSC_0005

 

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

      Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok.
     Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Tento ľudovo nazývaný sviatok Božie Telo odpradávna sprevádza tradícia procesií.
     Pred kňazom kráčajúcim s monštranciou pod baldachýnom dievčatá na znak úcty rozsýpajú na cestu lupene kvetov a veriaci za sprievodu dychovky spievajú náboženské piesne.
     Tak to bolo v našej obci aj v tomto roku. Vonkajšia slávnosť Božieho Tela sa uskutočnila v nedeľu 14. júna. „Procesia, čiže putovanie s Eucharistiou, symbolicky vyjadruje naše pozemské putovanie, náš život s Kristom“. Zároveň je verejným vyjadrením viery v prítomnosť Krista v Eucharistii. Ani daždivé počasie pred začiatkom sv. omše veriacich od účasti na tejto slávnosti neodradilo.

DSC_0946

DSC_0985

STAVANIE MÁJA 2020

Milí spoluobčania.

Koniec mesiaca apríl sa už tradične spája so stavaním mája, symbolom jari. Aj v našej obci by sme sa v tomto čase spoločne stretli pred obecným úradom, aby sme v sprievode hudby a spevu postavili máj.

Som rád, že si túto tradíciu zachováme aj v dobe, keď sa nemôžeme spoločne stretnúť.

Mesiac máj je jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu, ktorá má svoje čaro. Na rozkvitnutých stromoch poletujú včely, ktoré svojou usilovnosťou prinášajú úžitok pre nás všetkých. Spev vtákov nám spríjemňuje každodenný život, ktorý sa snažíme prežiť  podľa svojich predstáv.

Mesiac máj je považovaný za mesiac lásky. Dovoľte mi,aby som vám okrem pevného zdravia, zaželal aj veľa lásky. Nie len láska k partnerovi, rodičom, a príbuzným je dôležitá, ale aj láska k svojmu okoliu. Buďme preto k sebe tolerantnejší a chápavejší. Láska je nákazlivá a život hneď krajší.

Ďakujem všetkým členom DHZ , ktorí sa postarali o to, že máme svoj máj.

Starosta obce Martin Mikloš

DSC_0884

DSC_0900

FAŠIANGY 20.2.2020

Na známosť sa všetkým dáva, že basička naša je už pochovaná. Koniec muziky, tanca a zábavy zas, prichádza 40-dňový pôstny čas. Sobotný deň plný vinšov-spevu a na námestí plných stolov veru. Prípravy na fašiangy boli v plnom prúde už od rána , pokračovali sprievodom dedinou a vyvrcholil pochovaním basy. Chceme poďakovať všetkým vám domácim, ktorí sprievod štedro vítali, všetkým maskám, harmonikárovi, spevákom, členom ČK, DHZ Krásno, nášmu starostovi a všetkým ostatným za vzájomnú spoluprácu. Vďaka vám zostáva Fašiangová tradícia- tradíciou

DSC_0369

 

KDK_logo

Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov.

Členovia Klubu dôchodcov v Krásne na svojej výročnej schôdzi 20. februára 2020 bilancovali svoju činnosť za rok 2019. Hosťami stretnutia boli starosta obce Krásno pán Ing. Martin Mikloš a poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Andrea Jakubíková.

Náplňou VČS bola správa a zhodnotenie činnosti organizácie v roku 2019 a plán činnosti na rok 2020, ktoré  predniesol predseda pán Marián Turček. Anna Bezáková informovala o hospodárení za rok 2019, ako aj o finančnom rozpočte na rok 2020. Daša Strychová prečítala správu revíznej komisie a Edita Michalíková návrh uznesenia. Následne boli všetky dokumenty schválené členskou schôdzou hlasovaním s príslušným uznesením. V diskusii vystúpil starosta obce Ing. Martin Mikloš, ktorý vyzdvihol nezastupiteľné miesto Klubu dôchodcov v Krásne. Nielen, že je najpočetnejšou organizáciou v obci s veľmi bohatou činnosťou, ale jej členovia sú zároveň členmi aj iných organizácií.
Po skončení oficiálnej časti schôdze nasledovalo pohostenie a spoločné posedenie.

DSC_0326

DSC_0323

 

Najmenšie deti fašiangovali dedinou

V materskej škole bolo v stredu 19.2.2020 rušno už od rána. Škôlka sa chystala na fašiangový sprievod.

Deti spolu s pani učiteľkami sa obliekli do masiek a s hudobnými nástrojmi v rukách  sa vybrali fašiangovať dedinou. Plní očakávaní, ako príjmu ľudia ich sprievod, kráčali za spevu fašiangových piesní. Zvedavci nakúkali, odvážlivci prišli k nim. Obdarili  ich  básničkami a riekankami. Prešli našou dedinou a odmenení všelijakými dobrotami  sa vrátili do materskej školy, kde ich čakala pani kuchárka s dobrým obedom.

Deťom sa fašiangový sprievod veľmi páčil a dúfame, že aj obyvateľom obce.

DSC_0312_1

DSC_0315

 

Farský ples 2020

Dňa 15.02.2020 v sobotu sa v Kultúrnom dome v Nedanovciach konal 1. ročník FARSKÉHO plesu

 Myslím, že môžeme za všetkých zúčastnených potvrdiť, že všetci sa výborne zabávali, rozprávali a tancovali za doprovodu hudobny až do skorých ranných hodín. Poďakovanie patrí  všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, ale aj na samotnom priebehu farského plesu. Samozrejme vďaka patrí aj štedrým sponzorom, ktorí túto akciu podporili či už finančne alebo vecnými darmi.

87622201_10158531105647216_1294798718368743424_o

88030030_10158531132562216_1724784150822518784_o

 

Maškarný deň 2020

Už desiaty krát sa v obci Krásno konal tradičný maškarný deň, ktorý sa každoročne pýši originálnymi maskami a organizátori z miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru sa tešia, že účasť je z roka na rok väčšia. Tento rok padol dátum Maškarného dňa na 25. január 2020. V popoludňajších hodinách sa miestny kultúrny dom v Krásne zmenil na nepoznanie. Nečudo veď jeho výzdobe venovali miestni dobrovoľní hasiči niekoľko hodín. Ako prvé zaplnili sálu kultúrneho domu detičky. Takmer 40 drobcov v maskách od výmyslu sveta – princezné, čarodejnice, čerti či piráti pod dohľadom organizátorov, rodičov a starých rodičov si užili popoludnie plné hier a tanca. Samozrejme na každú masku čakala aj sladká odmena. Po 20. hodine sa otvorili dvere kultúrneho domu pre staršiu generáciu a mládež. Po privítaní všetkých prítomných organizátormi karnevalu začala noc plná bezprostrednej zábavy a kvalitného pohostenia. Samozrejme nechýbala ani bohatá tombola. Tento rok organizátori určili tému masiek ako noc oscarov a tak sa parkete zišli jak filmové tak aj rozprávkové postavy. O polnoci prišla na rad tombola po nej vyhodnotenie súťaže o najlepšiu masku kde oscara získala Cruella De Vilová s filmu 101 dalmatíncov, oscara za najlepšiu ženskú rolu získala Cleopatra a za mužskú strýko Fester z filmu Ademsovci.  Po vyhlásení najlepších masiek zábava pokračovala až do samého rána. Všetkým zúčastnením ďakujú organizátori za účasť a tešia sa ako sa o rok opäť stretneme už na jedenástom ročníku maškarného dňa.

DSC_0157 DSC_0153

DSC_0285

 

Výročná členská schôdza DHZ v Krásne.

Dňa 18.1.2020 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Krásno. Cieľom výročnej schôdze bolo zhodnotiť prácu v DHZ za rok 2019. Schôdzu zahájil veliteľ Martin Lörincz, následne  privítal delegátku ÚzV DPO PE pani Soňu Péčovú a ostatných hosti a členov DHZ v Krásne. Po zahájení a privítaní hostí a členov nasledovalo schválenie programu výročnej členskej schôdze, ktorý odhlasovali prítomní členovia. Predseda DHZ Krásno Tomáš Michalík predniesol správu o činnosti DHZ za rok 2019, kde spomenul celoročnú činnosť zboru, akcie a výjazdy zboru. Športovú aktivitu zhodnotil Martin Lörincz a prácu mládeže Andrea Jakubíková. Správu o hospodárení predniesol pokladník zboru pán Marián Smatana. Delegátka pani Soňa Péčová informovala o požiarovosti a prevencii požiarov v okrese Partizánske. Medzi posledný bod patrila diskusia. Po diskusných príspevkoch členovia výboru DHZ zagratulovali a odovzdali plakety dlhoročným členom ktorí v roku 2019 oslávili životné jubileu.

82345233_166161241277869_7044224648703115264_n

82363012_2818319718221413_7687768593987010560_n

82616253_166423991304558_4662560769336934400_n

82605871_113339206682440_7334153160434384896_n

  

Privítali sme NOVÝ ROK 2020

Nový rok 2020 sme privítali na námesti pred OÚ spoločným prípitkom a ohňostrojom.

DSC_0937

DSC_0948

Vianočný koncert.

Obec Krásno sa aj touto cestou chce úprimne poďakovať obom účinkujúcim (Katarína Bielická, Miloš Fojtík) za hodnotné umelecké vystúpenie, ktorým nám spríjemnili toto Vianočné obdobie. Srdečne ďakujeme. Ceníme si ich priazeň a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

80207364_3339004332808215_8991176028839739392_n