Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Udialo sa v našej obci

Spomienkové podujatie.

V sobotu 28. augusta 2021 pri príležitosti 77. výročia SNP sme si pripomenuli pamiatku na všetkých, ktorí položili životy za oslobodenie našej vlasti, položením venca a poklonou pri kríži pri kostole.
Prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. Martin Mikloš.
V týchto dňoch si celá naša krajina pripomína 77. výročie Slovenského národného povstania. Malý slovenský národ sa dokázal postaviť proti fašizmu, okupantom a prejaviť odhodlanie ubrániť si slobodu a právo na život. Bol to významný prejav hrdosti Slovákov k svojej histórii, kultúre, tradíciám a národnosti.
Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii.
240746423_730470167740909_6117389490439847801_n    240831483_1237048993425007_7970943098830826744_n
240827865_144260067862826_3343993034958918560_n_2   240924147_579786756537439_4906791768417144486_n_1

III. ročnik Behu cez Plešovicu 31.7.2021

Behu sa zúčastnilo 100 bežcov róznych vekových kategórii..

Cieľom podujatia nebolo len uskutočniť nasledujúci pretek, ale bolo aj našou snahou ukázať verejnosti a hlavne mladým ľuďom dôležitosť pohybu, uvedomenie si jeho potreby, radosti zo športovania ako aj dôležitosť upevňovania fyzických síl, pevnej vôle a prekonávania samého seba. Nemali by sme na to zabúdať a práve udalosť ako bola táto je príležitosťou uvedomenia si týchto hodnôt.

DSC_0116_1

Deň DETÍ 

Po viac ako roku sme sa konečne mohli stretnúť na spoločnej akcii v našej obci a to na oslavách dňa detí.

Bola to krásna slnečná sobota 12.6.2021 plná zábavy.

DSC_0883

DSC_0897

DSC_0968

Betlehemské svetlo 

- je plameň horiaci v betlehemskej jaskini, kde sa podľa tradície údajne narodil Ježiš Kristus. Plameň betlehemského svetla si chodia skauti každoročne odpáliť v predvianočnom období, odkiaľ ho roznášajú do miest a obcí po celej Európe a do niekoľkých amerických krajín 

Skauti tak ako každoročna aj tento rok aj napriek pandémii prišli aj do našej farnosti 22.12.2020 a priniesli nám Betlehemské svetlo.

DSC_0560

DSC_0559

 

Požehnanie advetného venca

V sobotu 28.novembra 2020 o 18:00 hodine sa na námestí našej obce konalo slávnostné posvätenie veľkého adventného venca a zažatie prvého svetla za účastí správcu farnosti Viktora Jakubova, poslancov obecného zastupiteľstva a okoloidúcich občanov . Celá táto udalosť navodila príjemnú adventnú atmosféru. Všetci prítomní svorne konštatovali a vyslovili želanie, aby symbol adventného venca spájal všetkých občanov Krásna ako jednu veľkú rodinu.

DSC_0433

DSC_0434

Druhé kolo celoplošného testovania

Podľa reakcií občanov sme ho zvládli úspešne, za čo patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa na príprave, organizácii aj samotnej realizácii podieľali, ale i vďaka disciplíne a trpezlivosti všetkých občanov. Rovnako ako v kole prvom množstvo ľudí, ktorých sme otestovali bolo naozaj veľké, nakoľko k nám prichádzali na testy nielen naši občania, ale aj ľudia z okolitých či vzdialených obcí a miest.
Aj dnes pomáhali pri testovaní aj členovia DHZ Krásno, zabezpečovali riadenie dopravy, usmerňovanie ľudí, dezinfekciu a aj stráženie detičiek ????
 
124162960_360550135051203_8616479523793363063_n
 
124151427_304884463800978_2849763266974556275_n
 
124167003_3401098993276482_1903756654876905386_n

Prvé kolo celoplošného testovania

Celoplošné testovanie v našej obci sa konalo v sobotu 31.10.2020. Testovanie považujeme za veľmi úspešné. Vďaka skvelej organizácii a celému tímu na čele so starostom obce, príslušníkom PZ SR a hlavným veliteľom z vojska sa nám podarilo za tento jeden deň otestovať 710 ľudí.
Aj touto cestou ešte raz veľmi pekne ďakujeme celému zdravotníckemu tímu, dobrovoľným hasičom, administratívnym pracovníčkam, vojakom a policajtom za prípravu a plynulý priebeh testovania v našej obci Krásno. V neposlednom rade ďakujeme aj všetkým testovaným za slušné správanie a trpezlivosť. Aj vďaka Vám dopadlo testovanie v našej obci úspešne. Všetkým prajeme hlavne veľa zdravia, dávajte na seba pozor.
 
123414055_649059922469711_683675677236604716_n
 
123258226_756539378235112_6135472500734166248_n

Posvätenie misijného kríža

Misijná nedeľa – 18. október 2020
 
Misijná nedeľa sa slávi vo všetkých katolíckych kostoloch sveta. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov. Pri tejto príležitosti sa po svätej omši o 12.00 hod. uskutočnilo posvätenie nového misijného kríža pri farskom kostole v Krásne.
 
122023385_911855419221886_6285292254965281624_n
 
122146484_353747389196526_1554100295023334962_n

Poďakovanie za úrodu

 „Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať: Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme, za všetky plody zeme Ti ďakujeme...“ Myšlienka vzdávania vďaky sa niesla aj príhovorom správcu farnosti dp. Viktora Jakubova. Ďakovať je prejavom otvoreného srdca voči našim darcom, jedným a najväčším z nich je Boh. Preto slávime túto sv. omšu, aby sme poďakovali Bohu a otvorili svoje srdce pre neho, ale aj pre našich blížnych.“ Na záver poďakoval všetkým, ktorí sa na príprave výzdoby podieľali, čím vyjadrili svoju vieru a srdce plné lásky. Po sv. omši sa začala prehliadka výzdoby kostola ako aj malé agapé (pohostenie: káva a koláče) ako výraz poďakovania za štedrosť darov, ktorú nám neustále udeľuje dobrotivý Pán Boh.  V dnešnej uponáhľanej dobe sa na ďakovanie často zabúda. V našej farnosti však veriaci dokázali, že tu vedia byť ľudia vďační za všetko, čo nám Boh dáva.

DSC_0014

DSC_0084

DSC_0066

DSC_0045

 
Vážení občania,
dnes si pripomíname 76. výročie Slovenského národného povstania. Slovenské národné povstanie je najdôležitejším národným sviatkom v novovekých dejinách Slovenska. Naši predkovia sa vzopreli fašizmu, aj keď riskovali vlastné životy. Vďaka nim sa náš národ jasne prihlásil k hodnotám ľudskosti, znášanlivosti a mieru. Je dôležité, aby sme si každý rok pripomínali, že aj v našich horách vznikali partizánske skupiny a tábory. Aj v Krásne v tom období boli domy, kde obyčajní ľudia poskytli partizánom potraviny, oblečenie, prenocovanie a inú pomoc. Všetci občania našej dediny, žijúci v tom období, si zaslúžia našu úctu a vďaku. V súčasnosti sú už len hory a partizánske bunkre svedkami tohto obdobia. Často počujeme, že o SNP sa zaujímajú iba starší ľudia. Verím, že aj mládež si je vedomá toho, že žijeme slobodne aj vďaka odvahe a hrdinskosti partizánov aj obyčajných ľudí, ktorí položili svoje životy práve v SNP. Je nevyhnutné pripomínať si tento sviatok, aby nevymizol z našej pamäti. Je dôkazom toho, že naši predkovia sa sami rozhodli a nebáli sa vziať svoj osud do vlastných rúk. SNP bolo jedným z najväčších povstaní v Európe, mali by sme byť naň právom hrdí. Slovenské národné povstanie nech je pre nás pripomenutím, že demokraciu a slobodu treba neustále ochraňovať. Ctime a vážme si slobodu, nebuďme ľahostajní k akémukoľvek násiliu, ktoré pácha človek na človeku. Česť pamiatke všetkým, ktorí vybojovali našu slobodu.
 
...„pamätaj človek na tých, ktorí v krutostiach hynuli, aby sme my žili... ...pamätaj človek na bolesti večera, bez ktorých by nebolo radosti rána“...
 
 
Opis fotky nie je k dispozícii.
 

V sobotu 29. augusta 2020 pri príležitosti 76. výročia SNP sme si pripomenuli pamiatku na všetkých, ktorí položili životy za oslobodenie našej vlasti, položením venca a poklonou pri kríži pri kostole.

DSC_0100  

DSC_0107

 
 

 

II. ročnik Behu cez Plešovicu

Behu sa zúčastnilo 120 bežcov róznych vekových kategórii..

Cieľom podujatia nebolo len uskutočniť nasledujúci pretek, ale bolo aj našou snahou ukázať verejnosti a hlavne mladým ľuďom dôležitosť pohybu, uvedomenie si jeho potreby, radosti zo športovania ako aj dôležitosť upevňovania fyzických síl, pevnej vôle a prekonávania samého seba. Nemali by sme na to zabúdať a práve udalosť ako bola táto je príležitosťou uvedomenia si týchto hodnôt.

DSC_0471

DSC_0499

 

 

 

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti.

Nedeľa 21.júna 2020 sa niesla v našej farnosti vo veľmi slávnostnej atmosfére. Naše deti v sobotu prvýkrát pristúpili k Sviatosti zmierenia a následne v nedeľu k 1. sv. prijímaniu.
Bol to nádherný pohľad na deti plné očakávania, v slávnostných šatách a v očiach s iskrou radosti a trošku aj neistoty, ako prichádzajú do nášho kostola v sprievode miništrantov a kňaza. Isto len máloktoré oko ostalo pri tejto príležitosti suché. Veď je to veľký zázrak prijať Eucharistiu! Čo môže byť krajšie ako spojenie s Kristom?
Kňaz v homílií povzbudil deti aj dospelých, aby prosili nášho Pána, lebo On nám dá vždy viac ako žiadame. Zároveň apeloval na rodičov, aby nezabúdali svoje deti privádzať aj naďalej do chrámu.
Veľká vďaka nášmu Bohu za tento nádherný deň! Prosíme o modlitby za naše deti aj rodičov, aby hľadali oporu práve v našom najväčšom priateľovi – Ježišovi, ktorý nás nikdy nezradí, ani nezaprie.

DSC_0005

 

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

      Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok.
     Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Tento ľudovo nazývaný sviatok Božie Telo odpradávna sprevádza tradícia procesií.
     Pred kňazom kráčajúcim s monštranciou pod baldachýnom dievčatá na znak úcty rozsýpajú na cestu lupene kvetov a veriaci za sprievodu dychovky spievajú náboženské piesne.
     Tak to bolo v našej obci aj v tomto roku. Vonkajšia slávnosť Božieho Tela sa uskutočnila v nedeľu 14. júna. „Procesia, čiže putovanie s Eucharistiou, symbolicky vyjadruje naše pozemské putovanie, náš život s Kristom“. Zároveň je verejným vyjadrením viery v prítomnosť Krista v Eucharistii. Ani daždivé počasie pred začiatkom sv. omše veriacich od účasti na tejto slávnosti neodradilo.

DSC_0946

DSC_0985

STAVANIE MÁJA 2020

Milí spoluobčania.

Koniec mesiaca apríl sa už tradične spája so stavaním mája, symbolom jari. Aj v našej obci by sme sa v tomto čase spoločne stretli pred obecným úradom, aby sme v sprievode hudby a spevu postavili máj.

Som rád, že si túto tradíciu zachováme aj v dobe, keď sa nemôžeme spoločne stretnúť.

Mesiac máj je jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu, ktorá má svoje čaro. Na rozkvitnutých stromoch poletujú včely, ktoré svojou usilovnosťou prinášajú úžitok pre nás všetkých. Spev vtákov nám spríjemňuje každodenný život, ktorý sa snažíme prežiť  podľa svojich predstáv.

Mesiac máj je považovaný za mesiac lásky. Dovoľte mi,aby som vám okrem pevného zdravia, zaželal aj veľa lásky. Nie len láska k partnerovi, rodičom, a príbuzným je dôležitá, ale aj láska k svojmu okoliu. Buďme preto k sebe tolerantnejší a chápavejší. Láska je nákazlivá a život hneď krajší.

Ďakujem všetkým členom DHZ , ktorí sa postarali o to, že máme svoj máj.

Starosta obce Martin Mikloš

DSC_0884

DSC_0900

FAŠIANGY 20.2.2020

Na známosť sa všetkým dáva, že basička naša je už pochovaná. Koniec muziky, tanca a zábavy zas, prichádza 40-dňový pôstny čas. Sobotný deň plný vinšov-spevu a na námestí plných stolov veru. Prípravy na fašiangy boli v plnom prúde už od rána , pokračovali sprievodom dedinou a vyvrcholil pochovaním basy. Chceme poďakovať všetkým vám domácim, ktorí sprievod štedro vítali, všetkým maskám, harmonikárovi, spevákom, členom ČK, DHZ Krásno, nášmu starostovi a všetkým ostatným za vzájomnú spoluprácu. Vďaka vám zostáva Fašiangová tradícia- tradíciou

DSC_0369

 

KDK_logo

Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov.

Členovia Klubu dôchodcov v Krásne na svojej výročnej schôdzi 20. februára 2020 bilancovali svoju činnosť za rok 2019. Hosťami stretnutia boli starosta obce Krásno pán Ing. Martin Mikloš a poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Andrea Jakubíková.

Náplňou VČS bola správa a zhodnotenie činnosti organizácie v roku 2019 a plán činnosti na rok 2020, ktoré  predniesol predseda pán Marián Turček. Anna Bezáková informovala o hospodárení za rok 2019, ako aj o finančnom rozpočte na rok 2020. Daša Strychová prečítala správu revíznej komisie a Edita Michalíková návrh uznesenia. Následne boli všetky dokumenty schválené členskou schôdzou hlasovaním s príslušným uznesením. V diskusii vystúpil starosta obce Ing. Martin Mikloš, ktorý vyzdvihol nezastupiteľné miesto Klubu dôchodcov v Krásne. Nielen, že je najpočetnejšou organizáciou v obci s veľmi bohatou činnosťou, ale jej členovia sú zároveň členmi aj iných organizácií.
Po skončení oficiálnej časti schôdze nasledovalo pohostenie a spoločné posedenie.

DSC_0326

DSC_0323

 

Najmenšie deti fašiangovali dedinou

V materskej škole bolo v stredu 19.2.2020 rušno už od rána. Škôlka sa chystala na fašiangový sprievod.

Deti spolu s pani učiteľkami sa obliekli do masiek a s hudobnými nástrojmi v rukách  sa vybrali fašiangovať dedinou. Plní očakávaní, ako príjmu ľudia ich sprievod, kráčali za spevu fašiangových piesní. Zvedavci nakúkali, odvážlivci prišli k nim. Obdarili  ich  básničkami a riekankami. Prešli našou dedinou a odmenení všelijakými dobrotami  sa vrátili do materskej školy, kde ich čakala pani kuchárka s dobrým obedom.

Deťom sa fašiangový sprievod veľmi páčil a dúfame, že aj obyvateľom obce.

DSC_0312_1

DSC_0315

 

Farský ples 2020

Dňa 15.02.2020 v sobotu sa v Kultúrnom dome v Nedanovciach konal 1. ročník FARSKÉHO plesu

 Myslím, že môžeme za všetkých zúčastnených potvrdiť, že všetci sa výborne zabávali, rozprávali a tancovali za doprovodu hudobny až do skorých ranných hodín. Poďakovanie patrí  všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, ale aj na samotnom priebehu farského plesu. Samozrejme vďaka patrí aj štedrým sponzorom, ktorí túto akciu podporili či už finančne alebo vecnými darmi.

87622201_10158531105647216_1294798718368743424_o

88030030_10158531132562216_1724784150822518784_o

 

Maškarný deň 2020

Už desiaty krát sa v obci Krásno konal tradičný maškarný deň, ktorý sa každoročne pýši originálnymi maskami a organizátori z miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru sa tešia, že účasť je z roka na rok väčšia. Tento rok padol dátum Maškarného dňa na 25. január 2020. V popoludňajších hodinách sa miestny kultúrny dom v Krásne zmenil na nepoznanie. Nečudo veď jeho výzdobe venovali miestni dobrovoľní hasiči niekoľko hodín. Ako prvé zaplnili sálu kultúrneho domu detičky. Takmer 40 drobcov v maskách od výmyslu sveta – princezné, čarodejnice, čerti či piráti pod dohľadom organizátorov, rodičov a starých rodičov si užili popoludnie plné hier a tanca. Samozrejme na každú masku čakala aj sladká odmena. Po 20. hodine sa otvorili dvere kultúrneho domu pre staršiu generáciu a mládež. Po privítaní všetkých prítomných organizátormi karnevalu začala noc plná bezprostrednej zábavy a kvalitného pohostenia. Samozrejme nechýbala ani bohatá tombola. Tento rok organizátori určili tému masiek ako noc oscarov a tak sa parkete zišli jak filmové tak aj rozprávkové postavy. O polnoci prišla na rad tombola po nej vyhodnotenie súťaže o najlepšiu masku kde oscara získala Cruella De Vilová s filmu 101 dalmatíncov, oscara za najlepšiu ženskú rolu získala Cleopatra a za mužskú strýko Fester z filmu Ademsovci.  Po vyhlásení najlepších masiek zábava pokračovala až do samého rána. Všetkým zúčastnením ďakujú organizátori za účasť a tešia sa ako sa o rok opäť stretneme už na jedenástom ročníku maškarného dňa.

DSC_0157 DSC_0153

DSC_0285

 

Výročná členská schôdza DHZ v Krásne.

Dňa 18.1.2020 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Krásno. Cieľom výročnej schôdze bolo zhodnotiť prácu v DHZ za rok 2019. Schôdzu zahájil veliteľ Martin Lörincz, následne  privítal delegátku ÚzV DPO PE pani Soňu Péčovú a ostatných hosti a členov DHZ v Krásne. Po zahájení a privítaní hostí a členov nasledovalo schválenie programu výročnej členskej schôdze, ktorý odhlasovali prítomní členovia. Predseda DHZ Krásno Tomáš Michalík predniesol správu o činnosti DHZ za rok 2019, kde spomenul celoročnú činnosť zboru, akcie a výjazdy zboru. Športovú aktivitu zhodnotil Martin Lörincz a prácu mládeže Andrea Jakubíková. Správu o hospodárení predniesol pokladník zboru pán Marián Smatana. Delegátka pani Soňa Péčová informovala o požiarovosti a prevencii požiarov v okrese Partizánske. Medzi posledný bod patrila diskusia. Po diskusných príspevkoch členovia výboru DHZ zagratulovali a odovzdali plakety dlhoročným členom ktorí v roku 2019 oslávili životné jubileu.

82345233_166161241277869_7044224648703115264_n

82363012_2818319718221413_7687768593987010560_n

82616253_166423991304558_4662560769336934400_n

82605871_113339206682440_7334153160434384896_n

  

Privítali sme NOVÝ ROK 2020

Nový rok 2020 sme privítali na námesti pred OÚ spoločným prípitkom a ohňostrojom.

DSC_0937

DSC_0948

Vianočný koncert.

Obec Krásno sa aj touto cestou chce úprimne poďakovať obom účinkujúcim (Katarína Bielická, Miloš Fojtík) za hodnotné umelecké vystúpenie, ktorým nám spríjemnili toto Vianočné obdobie. Srdečne ďakujeme. Ceníme si ich priazeň a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

80207364_3339004332808215_8991176028839739392_n