Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cenník - Komunitné centrum

Cenník prenájmov – Komunitné centrum KRÁSNO

Komunitné centrum sa prenajíma na rodinné oslavy, jubileá, iné účely: smútočné hostiny (kar), školenia a semináre, firemné akcie, oslavy rôzneho druhu, rokovania a pod.  Prenájom sa uskutoční na základe písomnej zmluvy. Po ukončení prenájmu sa jednotlivé priestory odovzdávajú v nepoškodenom stave. V prípade poškodenia zariadenia bude vyčíslená škoda, ktorú nájomca v zmysle nájomnej zmluvy prenajímateľovi riadne uhradí.

 

Poplatky za prenájom Komunitného centra:

 

Rodinné oslavy, firemné oslavy, oslavy a posedenia rôzneho druhu:

 • Občania s trvalým pobytom v obci Krásno 50 eur + energie
 • Občania s trvalým pobytom mimo obce Krásno 100 eur + energie

 

Kar:

 • Občania s trvalým pobytom v obci Krásno 30 eur + energie
 • Občania s trvalým pobytom mimo obce Krásno 60 eur + energie

V situáciách, kedy je potrebné zorganizovať kar a sála komunitného centra bude na rovnaký termín vopred obsadená, je možné využiť pre tento účel náhradné priestory sálu Kultúrneho domu.

Školenia, semináre, schôdze a pod.:

 • Jednotne 30 eur + energie

Cvičenie (tanec, joga, aerobik, zumba a pod.)

 • Občania s trvalým pobytom v obci Krásno 5 eur/ hodina
 • Občania s trvalým pobytom mimo obce Krásno 10 eur/ hodina

 

 

 

OSTATNÉ POPLATKY:

 • zapožičanie obrusov 3 €/ks (pranie v cene)
 • zapožičanie návlekov na stoličky 1 €/ks (pranie v cene)
 • zapožičanie riadov v cene nájmu KC
 • prenájom fotostena 10 €

Cenník pri poškodení, alebo strate výbavy kuchyne KC:

 

 • pohár obyčajný   1 €
 • pohár so stopkou   1 €
 • šálka na kávu   1,50 €
 • lyžička malá   0,50 €
 • lyžička veľká   1 € , vidlička 1 € , príborový nôž  1 €
 • miska na polievku  15 €
 • naberačka  3 €
 • štamprlík   0,50 €
 • tanier malý   1 €
 • tanier veľký   1, 50 €

 

   Poškodenie iného vybavenia sa posudzuje individuálne.

 

Zálohový poplatok:

 • zálohový poplatok za rezerváciu termínu rodinnej oslavy prípadne inej akcie je 100,- EUR a je záväzný. Tento je po skončení akcie vrátený objednávateľovi. V prípade, že dôjde k poškodeniu majetku v prenajatom priestore, táto záloha je zadržaná až do konečného vyčíslenia a vyrovnania nákladov spojených s odstránením vzniknutej škody.
 • v prípade zrušenia termínu sa vráti 50% zálohy!

 

Kultúrne, spoločenské a iné akcie organizované obcou, organizáciami so sídlom v Krásne, a obcou zriadenými organizáciami (materská škola) sú od poplatkov oslobodené.

 

PODMIENKY PRENAJMU SÁLY:

 • objednávateľ relevantne zdôvodní účel prenájmu a nesmie poskytnúť
    predmet prenájmu ďalšej osobe!