Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rybárske lístky

RYBÁRSKE LÍSTKY

RYBÁRSKE  LÍSTKY

Každý, kto má záujem loviť ryby v slovenských vodách, je povinný mať pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov, tak ako to ustanovuje zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve  a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Rybársky lístok je podľa §12  ods. 11 zákona č. 216/2018 Z.z. verejnou listinou a je neprenosný na iné osoby. Vydáva ho obec po predložení občianskeho preukazu a zaplatení správneho poplatku. Podľa § 12 ods. 4 zákona č. 216/2018 Z.z.  sa deťom mladším ako 15 rokov vydáva rybársky lístok na meno a priezvisko dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi a je bezplatný.

Vydanie rybárskeho lístka  podlieha správnemu poplatku podľa  zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška poplatku závisí od dĺžky platnosti rybárskeho lístka.

  • týždenný ... 3 €
  • mesačný ... 5 €
  • ročný ... 10 €
  • trojročný ... 25 €

Od poplatku za vydanie rybárskeho lístka sú oslobodené v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov tieto osoby: 

  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,
  • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,
  • osoby do pätnásť rokov.

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ rybárskeho revíru. V rámci Slovenského rybárskeho zväzu povolenie na rybolov vydávajú podľa príslušnosti rybárskeho revíru základné organizácie slovenského rybárskeho zväzu a sekretariát Rady na revíry Rady SRZ.

Žiadateľ povolenia na rybolov musí byť držiteľom platného rybárskeho lístka.

Ďalšie informácie môžete získať na nasledujúcich odkazoch:

Zákon o správnych poplatkoch: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-145

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZOR - Ziadost_o_vydanie_rybarskeho_listka Veľkosť: 6.34 MB Formát: docx Dátum: 12.6.2024