Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór

Ing. Jozef Baraník

 

Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

Hlavný kontrolór najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Majetkové priznanie kontrolór. Veľkosť: 164.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.1.2023
Majetkové priznanie kontr. Veľkosť: 238.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.1.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 Veľkosť: 365.1 kB Formát: pdf Dátum: 2.1.2023
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 Veľkosť: 160.8 kB Formát: pdf Dátum: 27.6.2023
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 Veľkosť: 278 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2023