Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poslanci Obecného zastupiteľstva

 

Jozef Smatana   jozefsmatana1@gmail.com  0908 809 469 

Milan Žiak ml.   

 milan2ziak@azet.sk  0908 779 416

Ivan Ondruška 

 ondruskaivan.anka@gmail.com  0915 965 285
Jozef Bohuš

 

 0907 718 293

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky. Obecné zastupiteľstvo v Krásne má 5 poslancov.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou

a) starostu,

b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

d) podľa osobitného zákona.10b)