Výzva na predloženie cenovej ponuky - Detské ihrisko pri archeologickej zóne