ROK 2018

udialo sa v našej obci ...

Maškarný deň v Krásne 


Už ôsmy krát sa v obci Krásno konal tradičný maškarný deň, ktorý sa každoročne pýši originálnymi maskami a organizátori z miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru sa tešia, že účasť je z roka na rok väčšia. Tento rok padol dátum Maškarného dňa na 20. január. V popoludňajších hodinách sa miestny kultúrny dom v Krásne zmenil na nepoznanie. Nečudo veď jeho výzdobe venovali miestni dobrovoľní hasiči niekoľko hodín. Ako prvé zaplnili sálu kultúrneho domu detičky. Takmer 50 drobcov v maskách od výmyslu sveta – princezné, čarodejnice, čerti či piráti pod dohľadom organizátorov, rodičov a starých rodičov si užili popoludnie plné hier a tanca. Samozrejme na každú masku čakala aj sladká odmena. Po 20. hodine sa otvorili dvere kultúrneho domu pre staršiu generáciu a mládež. Po privítaní všetkých prítomných organizátormi karnevalu začala noc plná bezprostrednej zábavy a kvalitného pohostenia. Samozrejme nechýbala ani bohatá tombola. Na parkete sa do samého rána zvŕtalo takmer 60 masiek. Fantázii sa medze nekládli mexičania, piráti, čerti, chobotnice, transformers ba dokonca aj harley quinn and joker a mnoho ďalších sa pri kulise hudobných hitov riadne vyšantilo. O polnoci prišla na rad tombola po nej vyhodnotenie súťaže o najlepšiu masku, o ktorej počas večera rozhodovali všetci prítomní svojimi hlasmi. Všetci víťazi boli odmenení sladkou tortou. Po vyhlásení najlepších masiek zábava pokračovala až do samého rána. Všetkým zúčastnením ďakujú organizátori za účasť a tešia sa ako sa o rok opäť stretneme už na deviatom ročníku maškarného dňa.

 

FAŠIANGY 2018

Bujará zábava, fašiangový sprievod, bláznivé masky, vôňa špecialít a smažených šišiek, sýte jedlá, sladké pokušenia. Korene fašiangových zvykov siahajú do dávnej minulosti slovanských pohanských rituálov. Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti. Fašiangy, Turice, Veľká noc ide, kto nemá kožucha, zima mu bude... Takéto verše sa niesli dedinou v sobotu 10.februára v doprovode piesní v podaní účastníkov fašiangového sprievodu. Táto akcia, ktorú organizuje miestna organizácia ČK v spolupráci s obecným úradom a miestnym DHZ si našla svoje miesto v kalendári kultúrnych podujatí, ktoré v obci nesmú chýbať. Do masiek sa obliekli starí aj mladí. Ukončením sprievodu sa zábava pre Krasňancov neskončila. O 20.00 hodine v Kultúrnom dome pokračovala zábava. Radosť zo zábavy umocnilo aj losovanie tomboly, hlavne však prvá cena - romantická večera pri sviečkach s našim pánom starostom . Vyvrcholením bolo pochovávanie basy opäť v podaní miestnych organizácií a občanov. Pri pochovávaní nechýbali plačky, farár či miništrant . Smútočný prejav bol popretkávaný úsmevnými pasážami, okorenenými patričnou dávkou humoru i nárekom plačiek. Pochovaním basy sme sa rozlúčili so zábavou a veselosťou a začal sa pôst, ktorý bude trvať až do Veľkej noci.

 

Keď sa blíži VEĽKÁ NOC ...

Zima je nenávratne za nami a po dlhých, chladných nociach prináša so sebou jar sladučké teplo. Príroda sa prebúdza zo spánku. Konečne prišla jar a spolu s ňou aj život plný farieb. Jarná príroda má svoje čaro, prináša do života radosť, smiech a dobrú náladu. V dnešnej dobe tradičné remeslá stratili svoj prakticky význam pre rozvoj spoločnosti a boli vytlačené priemyselným rozvojom či automatizáciou. To však neznižuje ich historický a umelecký význam, ako aj význam z hľadiska kultúrneho dedičstva. Na Slovensku je našťastie ešte stále dostatok ľudí, ktorí nechcú nechať poctivú remeselnú výrobu zaniknúť. To sa potvrdilo aj v obci Krásno v sobotu 24.marca 2018, kde sa konalo podujatie pod názvom Keď sa blíži Veľká noc. Dobrou náladou, fantáziou, trpezlivosťou a zručnosťou sa tu predviedli remeselníci rôznych druhov. Nechýbali zdobené kraslice rôznymi technikami ako čipkovanie, hačkovanie, maľovanie či brúsenie. Svoje umenie predviedol aj miestny drotár pán Lörincz či už vypletaním vajíčok , košíkov a mnoho iných výrobkov. Samozrejmosťou boli veľkonočné medovníčky pani Gavorníkovej a v neposlednom rade aj košíčky a zajkovia vyšúľaní z papiera. Ani deti z miestnej materskej školy sa nenechali zahanbiť a tiež predviedli svoje umenie vo forme spevu a tanca s jarnou tematikou. Na pódium sa postavili a predviedli svoj talent aj Lukáš Bezák, Tomáš Krist a Magdalénka Kristová, ktorí svojim spevom za doprovodu husieľ a harmoniky zaplavili folklórom celý kultúrny dom . Toto podujatie sa tešilo veľkej účasti a spokojnosti organizátora, ktorou bola samotná obec Krásno.