Prednáška o Gregorovi Friesenhofovi

Prednáška o Gregorovi Friesenhofovi

Dozvedeli sme sa, že barón Gregor Friesenhof bol významný vzdelanec na Hornej Nitre. Podporoval moderné poľnohospodárstvo, venoval sa meteorológii, archeológii a pôsobil aj ako redaktor. Ale poďme pekne po poriadku. Narodil sa v roku 1840 v Petrohrade, jeho otec bol rakúsky barón a matka bola ruská šľachtičná. Keď mal 4 roky, rodina sa presťahovala do kaštieľa v Brodzanoch. Tam prežil aj väčšiu časť života. Keď bol dospelý, vyštudoval najskôr právo vo Viedni a potom poľnohospodárske vedy v Pešti. Oženil sa a usadil v Krásne, kde si dal postaviť veľkú kúriu a vlastnil tam veľa hektárov poľnohospodárskej pôdy. Osobitosti v živote tohto baróna: Mal pozitívny postoj k Slovákom, stál pri zrode Matice slovenskej (dal finančný príspevok na jej vznik). Neskrýval sympatie k roľníkom, založil spolok pre roľníkov, radil im ako hnojiť a starať sa o pôdu, on sám zhotovil nové poľnohospodárske nástroje, v Brodzanoch založil salašníctvo (chov oviec) Prejavoval neustály záujem o vedu a bol priam dychtivý po nových technických vynálezoch, napr. v roku 1866 založil v Nedanovciach prvú meteorologickú stanicu, vydával mesačné predpovede počasia pre roľníkov. V Krásne a Brodzanoch založil dobrovoľnícke hasičské zbory (dodnes v týchto obciach fungujú). Vybudoval svoju vlastnú tlačiareň, vydával časopis Obzor. Svoje články publikoval len po slovensky. Ako geológ sa zaujímal o výskum dolomitického vápenca v Krásne, robil aj archeologické vykopávky v Nedanovciach, Brodzanoch a Krásne. Zomrel v roku 1913 a je pochovaný v rodinnej hrobke v Krásne.