Odovzdávanie hasičskej techniky

Odovzdávanie hasičskej techniky

19. december 2015 sa zapíše medzi ďalšie významné dni našej obce a 135. ročnej histórii Dobrovoľného hasičského zboru v Krásne . Práve v tento deň sa nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru aj obci ako takej, dostalo cti, že sme na pôde obce privítali podpredsedu vlády a ministra vnútra pána Judr. Roberta Kaliňáka pri príležitosti odovzdávania hasičského auta IVECO Daily a protipovodňového vozíka z majetku Ministerstva vnútra SR pre náš hasičský zbor.
Tejto, pre obec výnimočnej udalosti, sa zúčastnili vzácni hostia medzi inými poslankyňa Národnej rady SR pani Mária Janíková, poslanec národnej rady a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja pán Jaroslav Baška, pán Marian Saloň štátny tajomník ministerstva vnútra, prezident Hasičského a záchraného zboru SR pán Alexander Nejedlý, generálny sekretár DPO SR pán Vendelín Horváth, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pán Igor Šenitko, riaditeľ DPO pre okres Partizánske a Topoľčany pán Pavol Gerhát a ostatní vzácni hostia.
Napriek chladnému počasiu sa slávnosti zúčastnilo aj veľa našich obyvateľov, čo dodalo slávnosti ten správny punc významnosti.
Ešte raz úprimne ďakujeme Ministerstvu vnútra SR a osobitne
pánovi podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra SR
p. Róbertovi Kaliňákovi za podporu nášho hasičského zboru,
ktorá je najvýznamnejšou podporou za celú históriu zboru.