Mikuláš

Mikuláš bol aj u Nás:-)

pc054512

Vitaj medzi nami milý Mikuláš,
vyzerali sme ťa z okna toľko ráz.
Kožuštek a dlhú bielu bradu máš,
vitaj, vitaj medzi nami milý dedko náš.

Po tej dlhej ceste konečne už zlož,
pod zelený stromček ten svoj veľký kôš.
Vieme, že z tých darov aj nám niečo dáš,
vitaj, vitaj medzi nami milý Mikuláš.

pc054522

V piatok, 5. decembra 2014 o 18:00 h zavítal k nám Mikuláš. Detičky sa pomaly schádzali na námesti priamo pod jedličkou, kde očakávali jeho príchod. Ako prví dorazili anjelik a čertík, Anjelik a čertík zakričali na Mikuláša a detičky mu za odmenu, že prišiel medzi nich zaspievali pesničku. Potom sa všetci pochytali za ruky a spolu si zatancovali na vianočné melódie. Odvážlivci, ktorí sa nebáli zarecitovali básničku, či zaspievali pesničku. Mikuláš si so sebou priniesol plné vrece sladkostí a všetky detičky, ktoré ho prišli  pozrieť odmenil. Na záver sa detičky odfotili s Mikulášom a jeho pomocníkmi a oni odišli rozdávať odmeny ďalším dobrým detičkám.

pc054558

Mikulášku, dobrý strýčku
modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku,
daj nám z darov tvojich trošku,
či koláča makového,
či koníka medového.
Vedˇ ty svätý Mikuláš,
veľa dobrých darov máš