Maškarný deň v Krásne 2016

Maškarný deň

Maškarný deň 2016

Dňa 23.1.2016 sa konal v našej obci Maškarný deň, ktorý organizoval Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s obcou Krásno. Bol to už 6. ročník. Karneval bol popoludní pre detičky a večer sa v maskách zabávali dospeláci.