Deň MATIEK 15.5.2016

Deň MATIEK

Dňa 15.5.2016 o 15,30 hod. sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Krásne vystúpenie detí materskej školy a starších deti našej obce pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Deti si za pomoci pani učiteliek pripravili bohatý program, ktorý zahŕňal, rôzne tance, piesne a básničky venované všetkým mamičkám a babičkám. Atmosféra bola úžasná, viac ako 60 mamičiek, babičiek a ďalších rodinných príslušníkov sa prišlo pozrieť na svoje šikovné deťúrence.
Týmto by sme sa chceli poďakovať pani učiteľkám a pánovi starostovi za všetko úsilie a energiu, ktorú vynaložili na prípravu takéhoto podujatia. Veríme, že sa takéto podujatia budú organizovať častejšie a budú rovnako krásnou spomienkou na obdobie detstva našich detí.