január

Maškarný deň sobota, 26. január 2013


Tradície hovoria, že fašiangové obdobie je najradostnejšie obdobie roka. Od sviatku Troch kráľov až do Popolcovej stredy ľudia už v minulosti holdovali nespútanej zábave a hodovaniu. Prechodné obdobie medzi vážnym sviatkom Vianoc a predveľkonočným pôstom oslobodzovalo od starostí všedných dní.Aj dnes vnímame fašiangy ako dni radosti, zábavy, plesov a karnevalov. Hoci sa zvyky už nedodržiavajú tak striktne ako v minulosti, tradície spojené s tanečnými zábavami a pochovávaním basy sa vďačne pestujú vo viacerých mestách a obciach na celom Slovensku .
Aj naša malá obec Krásno nie je výnimkou a fašiangy si užívame hneď dvakrát. Ako prvý je karnevaloví deň a po ňom pochovávanie basy. Ani tento rok tomu nie je inak. Našej miestnej organizácii dobrovoľných hasičov sa podarilo zorganizovať už tretí ročník Maškarného dňa. No a basa? Aj na tu príde rad už 9 februára.
No ale teraz už niečo o maškaráde !
Tradičný maškarný deň v Krásne sa môže každoročne pýšiť originálnymi maskami a organizátori z miestnej organizácie DHZ sa tešia, že účasť je z roka na rok väčšia. Tak tomu bolo aj tento rok.
19. januára 2013 sa tanečná sála miestneho kultúrneho domu v Krásne zmenila na nepoznanie. Napokon, jej výzdobe miestny dobrovoľný hasiči venovali niekoľko hodín.
Ani tento rok neboli ukrátení o detský karneval naši najmenší Krasňanci a zaplnili sálu kultúrneho domu ako prví. Takmer päťdesiat drobcov v maskách od výmyslu sveta, ako malé víly, princezné, princovia, lienky, indiáni, čarodejnice či piráti pod dohľadom organizátorov, rodičov a starých rodičov si užívalo popoludnie plné hudby, tanca, hier a súťaží. Samozrejme na každú masku čakala aj sladká odmena.
Úderom 20. hodiny sa otvorili dvere kultúrneho domu pre staršiu generáciu a mládež. Po privítaní všetkých prítomných organizátormi karnevalu, mohla začať aj tento raz noc skvelej bezprostrednej zábavy a kvalitného pohostenia. Na všetkých čakala aj bohatá tombola. Na parkete sa do samého rána zvŕtala takmer stovka masiek. Fantázii sa naozaj medze nekládli. Mušketieri, Bob a Bobek, kardinál, mačička, Snehulienka so siedmimi trpaslíkmi, Freda Vilma, deduško Večerníček, striga, zdravotná sestra a mnoho ďalších sa pri kulise hudobných hitov riadne vyšantili.

O polnoci prišla na rad tombola a po nej vyhodnotenie súťaže o najlepšiu masku o ktorej počas celého večera rozhodovali všetci prítomní svojim hlasovaním. Tento rok priazeň získala Snehulienka so svojou družinou, druhou najlepšou maskou sa stal Bob a Bobek .

Po vyhlásení najlepšej masky zábava pokračovala až do ranných hodín...
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa ako sa o rok opäť stretneme na štvrtom ročníku maškarného dňa.