Meniny na web

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

Iniciatýva založiť v našej obci miestnu organizáciu Jednoty dúchodcov  vznikla v roku 2000 . Jej zakladataľmi boli : Oľga Gašparíková , Rudolf Zima , Milan Bohuš , Emília Tulová , Marianna Turčeková , Mária Dvončová , Mária Zimová , Eva Lupková , Pavol Hlaváč a Danka Strychová .

Na začiatku roku 2001 všetci aktivisti pozvali do kulturneho domu všetkých občanov-dôchodcov a tam už definitívne založili tôto organizáciu .

Stanovený deň založenia bol 10. apríl 2001 !

Zahajovacej schôdze sa zôčastnilo 49 občanov . Následne bol zvolený výbor a predseda organizácie.

Vtedajším predsedom sa stal Rudolf Zima.

Súčasný predseda Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov je Marian Turček  !