SMUTOČNÉ OZNAMY

Smútočný oznam

smutocny-znak24

                                              Ako ticho žil, tak ticho odišiel,
                                                skromný vo svojom živote

                                              veľký vo svojej láske a dobrote