SMUTOČNÉ OZNAMY

Smútočný oznam

smutocny-znak24

                                              Ako ticho žila, tak ticho odišiela,
                                                skromná vo svojom živote

                                              veľká vo svojej láske a dobrote