PRIPRAVOVANÉ AKCIE

PRIPRAVOVANÉ AKCIE V ROKU 2019
 Január

Výročné členské schôdze

12.1.2019 DHZ 17.00 hod KD

13.1.2019 ČK 15,30 hod v KD

Február

2.2.2019 Benefičný ples

9.2.2019 Farský ples

9.2.2019 Zájazd na Hrebienok ( obec Krásno )

16.2.2019 Maškarný deň pre deti aj dospelých KD Krásno ( DHZ Krásno v spolupráci obec Krásno)

28.2.2019 Výročná členská schôdza klub dôchodcov

Marec

2.3.2019 Pochovávanie basy (KD Krásno) ( ČK Krásno v spolupráci DHZ Krásno a obec Krásno )

7.3.2019 Vysádzanie stromčekov

9.3.2019 Zájazd Bachledová dolina chodník korunami stromov ( obec Krásno )

30.3.2019 Hodina Zeme ( lampiónový sprievod)

 Apríl

6.4.2019  Turnaj Človeče nehnevaj sa Hostinec u Cmara ( obec Krásno)

13.4. 2019 Deň zeme - zber odpadkov ( obec Krásno - organizácie obce)

27.4.2019 Gardenia Nitra ( klub dôchodcov Krásno)

30.4.2019 Stavanie MÁJA (DHZ Krásno v spolupráci s obec Krásno)

Máj

7. 5. 2019 Odber krvi ( ČK Krásno )

12.5.2019 Deň matiek ( obec Krásno)

Jún

31.5.2019 Šmolkopredvečer dňa detí

1.6.2019 Memoriál baróna Friesenhofa ( DHZ Krásno v spolupráci obec Krásno)

8.6.2019 Deň detí

Júl

27.7.2019 1. ročník behu cez Plešovicu pohorím Tríbeča ( Martin Turček v spolupráci DHZ, ČK a obec Krásno )

August

25.8.2019 Uvítanie deti do života ročník 2017, 2018, 2019 ( obec Krásno )

September

29.9.2019 šarkaniáda ( obec Krásno )

Október

11.10.2019 Tekvičkové strašidielka (obec Krásno)

13.10.2019 mesiac úcty k starším, (posedenie) (obec Krásno )

November

8.11:2019 odber krvi ( ČK Krásno v spolupráci obec Krásno )

December

privítame Mikuláša ( obec Krásno )

Vianočné posedenie dôchodcov ( klub dôchodcov v spolupráci obec Krásno )

Vianočné trhy deti MŠ ( MŠ Krásno v spolupráci obec Krásno )

 

A KOPEC ĎALŠIEHO !!!!!! TAJNÉHO !!!!! SAMOZREJME PRIVÍTAME KAŽDÝ NOVÝ NÁPAD !!!!