OZNAMY

OZNAMY

 

Vážení občania,

ďalšie plánované zasadnutie OcZ je dňa 11:12..2019 .

Svoje požiadavky, nápady, problémy, ktoré chcete aby boli na danom zasadnutí prerokované predkladajte písomne priamo na OÚ počas stránkových hodín,alebo vhoďte do schránky na OÚ do 9.12.2019.

Stránky prijaté po tomto termíne budú riešené až na ďalšom zasadnutí v roku 2020 !

 

Vážení občania,

ďalšie plánované zasadnutie OcZ je dňa 4.10..2019 .

Svoje požiadavky, nápady, problémy, ktoré chcete aby boli na danom zasadnutí prerokované predkladajte písomne priamo na OÚ počas stránkových hodín,alebo vhoďte do schránky na OÚ do 30.9.2019.

Stránky prijaté po tomto termíne budú riešené až na ďalšom zasadnutí 13.12.2019 !

 

Vážení občania,

ďalšie plánované zasadnutie OcZ je dňa 13:9..2019 .

Svoje požiadavky, nápady, problémy, ktoré chcete aby boli na danom zasadnutí prerokované predkladajte písomne priamo na OÚ počas stránkových hodín,alebo vhoďte do schránky na OÚ do 9.9.2019.

Stránky prijaté po tomto termíne budú riešené až na ďalšom zasadnutí  13.12.2019 !

 

Vážení občania,

ďalšie plánované zasadnutie OcZ je dňa 6.7.2019 o 18,00 hod. v KD (sobota).

Svoje požiadavky, nápady, problémy, ktoré chcete aby boli na danom zasadnutí prerokované predkladajte písomne priamo na OÚ počas stránkových hodín,alebo vhoďte do schránky na OÚ do 30.6.2019.

Stránky prijaté po tomto termíne budú riešené až na ďalšom zasadnutí !

 

 

Vážení občania,

Obec Krásno upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá,


Zakazuje vstup so psom na vybrané verejné miesta, a to na :

- miestny cintorín
- do areálu obecného úradu a materskej školy
- detské ihriská
- športové ihrisko TJ


Hromadia sa sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu športového ihriska TJ, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí.
Žiadame vás, aby ste rešpektovali tento zákaz a svojich psov na zakázané miesta nevodili.
Ak sa budú priestupky opakovať majiteľov psov budeme pokutovať.
 

Obecný úrad v Krásne dôrazne upozorňuje občanov, že v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov je každý majiteľ psa povinný zamedziť voľný pohyb psov po ulici a zabezpečiť, aby sa jeho pes zdržiaval vo vlastnom dvore. Zákon zakazuje, aby sa pes pohyboval na verejnom priestranstve bez uviazania, bez dozoru, bez vôdzky a pri nebezpečných psoch aj bez náhubku. 

 

V poslednom období sa množia sťažnosti občanov ohľadom voľného pohybu psov po obci a starosta obce vyzýva občanov k disciplinovanosti a zároveň vyzýva ku korektným susedským a občianskym vzťahom, aby sa práca obecného úradu nebrzdila riešením takých problémov, ktoré súvisia so slušným správaním a medziľudskými vzťahmi, a ktorých riešenie k ničomu nevedú. Treba si uvedomiť, že dobré medziľudské vzťahy sa nedajú ani nariadiť, ani pokutovať, občania ich môžu dosiahnuť uvážlivým chovaním a tolerovaním jeden druhého.