OZNAMY

OZNAMY

Vážení občania,

Obec Krásno upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá,


Zakazuje vstup so psom na vybrané verejné miesta, a to na :

- miestny cintorín
- do areálu obecného úradu a materskej školy
- detské ihriská
- športové ihrisko TJ


Hromadia sa sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu športového ihriska TJ, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí.
Žiadame vás, aby ste rešpektovali tento zákaz a svojich psov na zakázané miesta nevodili.
Ak sa budú priestupky opakovať majiteľov psov budeme pokutovať.
 

Obecný úrad v Krásne dôrazne upozorňuje občanov, že v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov je každý majiteľ psa povinný zamedziť voľný pohyb psov po ulici a zabezpečiť, aby sa jeho pes zdržiaval vo vlastnom dvore. Zákon zakazuje, aby sa pes pohyboval na verejnom priestranstve bez uviazania, bez dozoru, bez vôdzky a pri nebezpečných psoch aj bez náhubku. 

 

V poslednom období sa množia sťažnosti občanov ohľadom voľného pohybu psov po obci a starosta obce vyzýva občanov k disciplinovanosti a zároveň vyzýva ku korektným susedským a občianskym vzťahom, aby sa práca obecného úradu nebrzdila riešením takých problémov, ktoré súvisia so slušným správaním a medziľudskými vzťahmi, a ktorých riešenie k ničomu nevedú. Treba si uvedomiť, že dobré medziľudské vzťahy sa nedajú ani nariadiť, ani pokutovať, občania ich môžu dosiahnuť uvážlivým chovaním a tolerovaním jeden druhého.