OPUSTILI NÁS

ROK 2013

Grachová Margita 23.1.2013 vo veku 80 rokov

Mulina Pavol 13.2.2013 vo veku 66 rokov

Hanzlíková Gabriela 15.2.2013 vo veku nedožitých 70 rokov

Hlavačová Magdaléna 19.6.2013 vo veku nedožitých 94 rokov

Martišková Albína 12.10.2013 vo veku  85 rokov

ROK 2014

Junasová Alžbeta 8.1.2014 vo veku 83 rokov

Jankovičová Antónia 23.4.2014 vo veku 78 rokov

Smatana Ladislav 21.7.2014 vo veku 53 rokov

Kopčo Štefan 16.11.2014 vo veku 60 rokov

Pacherová Lýdia 19.12.2014 vo veku 56 rokov

ROK 2015

Lubuška Jozef 10.2.2015 vo veku 59 rokov

Pšenková Olga 13.5.2015 vo veku 82 rokov

Hlavačová Anastázia 26.8.2015 vo veku 88 rokov

ROK 2016

Jozef Mišenka             24.1.2016 vo veku 68 rokov

Ján Pirťan                   24.2.2016 vo veku  69 rokov

Štefan Borcha             11.3.2016 vo veku 84 rokov

Albína Borchová         15.4.2016 vo veku 82 rokov

Albína Turčekova        26.5.2016 vo veku 76 rokov

Ladislav Mazáň          6.7.2016 vo veku 73 rokov

Ján Bezák                  1.8.2016  vo veku 61 rokov

Jozef Bezák               27.9.2016 vo veku 76 rokov

Pavol Smatana           17.10.2016 vo veku 53 rokov

Jozef Jakubík                28.12.2016 vo veku 90 rokov

ROK 2017

Margita Mazáňová     12.1.2017 vo veku 73 rokov

Anna Grachová         27.2 .2017 vo veku 94 rokov

Renata Smatanová     9.4.2017 vo veku 71 rokov 

Stanislav Turček         8.5.2017 vo veku 69 rokov

ROK 2018

Rudolf Zima 10. 3. 2018 vo veku 81 rokov 

Daniel Karl 19.6.2018 vo veku 43 rokov

Marcel Sporina 17.9.2018  vo veku  75  rokov

Anton Smatana 24.12.2018  vo veku 68 rokov

ROK 2019

Marta Hlavačová  16.3.2019 vo veku 82 rokov

Rudolf Jakubik  16.3.2019 vo veku 85 rokov

Anna Chrenková  24.4.2019 vo veku 74 rokov