Účasť na zasadnutiach OcZ

  1.12.2018 29.12.2018 25:1.2019 18.2.2019 13.4.2019 6.7.2019 13.9.201í 13.12.2019
Andrea Jakubíková        A         A       A       A        A      
Ivan Ondruška        A         A       A       N        A      
Milan          Žiak        A         A       A       A        N      
Jozef Smatana        A           A       A       A        A      
Radovan Kašička        A         N       A       A        A      

Vysvetlivky:

A - účasť na zasadnutí zastupiteľstva

N - neúčasť na zasadnutí zastupiteľstva