Účasť na zasadnutiach OcZ

  1.12.18 29.12.18 25:1.19 18.2.19 13.4.19 6.7.19    9.8.19   13.9.19 4.10.19   11.12.19
Andrea Jakubíková        A         A       A       A        A       A       A           A      A  
Ivan Ondruška        A         A       A       N        A       N      A      N      N  
Milan          Žiak        A         A       A       A        N       A      N      A      A  
Jozef Smatana        A           A       A       A        A       A      N      N      N  
Radovan Kašička        A         N       A       A        A       A      A      N      N  

Vysvetlivky:

A - účasť na zasadnutí zastupiteľstva

N - neúčasť na zasadnutí zastupiteľstva