Plán rokovaní OZ

 

1.12.2018 Ustanovujúce zasadnutie v KD

29.12 2018 mimoriadne zasadnutie OZ

25.1.2019  zasadnutie OZ

18.2.2019 zasadnutie OZ

13.4.2019 zasadnutie OZ

 6.7.2019  zasadnutie OZ

9.8.2019 mimoriadne zasadnutie OZ

13.9.2019 zasadnutie OZ neuznášania schopné

4.10.2019 zasadnutie OZ náhrada za 13.9.2019 neuznášania schopné

Zasadnutia OZ na ROK 2019

5.12.2019 o 17,00 hod.