Plán rokovaní OZ

 

1.12.2018 Ustanovujúce zasadnutie v KD

29.12 2018 mimoriadne zasadnutie 

25.1.2019  zasadnutie OZ

18.2.2019 zasadnutie OZ

13.4.2019 zasadnutie OZ

 6.7.2019  zasadnutie OZ

Zasadnutia OZ na ROK 2019

13.9.2019 

13.12.2019.