Obecný úrad

STAROSTA - Ing Martin Mikloš

Tel:

038 / 542 48 43
Fax:
038 / 542 48 49

Krásno 68

Krásno 958 43

Email:

obeckrasno@mail.t-com.sk

obeckrasno@stonline.sk

 
 

Samosprávny kraj: Trenčiansky

Okres: Partizánske

Región: Stredné Ponitrie