VČS DHZ v Krásne 20.2.2016

ocenenie z rúk veliteľa DHZ prevzal pán Hlaváč k životnému jubileu 90 rokov života


ocenenie z rúk veliteľa DHZ prevzal pán Hlaváč k životnému jubileu 90 rokov života