VČS DHZ v Krásne 20.2.2016

ocenenie z rúk okresného riaditeľa DPO prevzal pán Hlaváč k životnému jubileu 90 rokov života


ocenenie z rúk okresného riaditeľa DPO prevzal pán Hlaváč k životnému jubileu 90 rokov života