Uznesenie z mimoriadného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krásno

Uznesenie z mimoriadného zasadnutia obecného zastupiteľstva